Treasury Control

Treasury Control

by tom

Dienstverlening Treasury-linQ – Treasury Control

Voor veel bedrijven en instellingen wordt de rol van Treasury steeds belangrijker. Het is raadzaam dat inrichting van de Treasury organisatie goed is afgestemd op het gekozen beleid. De Treasury functie In Control!

Betreffende Treasury Control kunnen onder meer de volgende diensten worden aangeboden:

  • Opstellen van Treasurybeleid, dan wel een Treasury statuut. Met behulp van de zelf ontwikkelde Treasury checklist wordt een Treasury quick scan uitgevoerd. In onderling overleg met de klant wordt een organisatiespecifiek beleid opgesteld. Tevens kunnen Treasury organisatie en -beleid tegen het licht worden gehouden en mogelijk worden geoptimaliseerd.
  • Performance meting. Hierbij kan worden gedacht aan zaken zoals convenant monitoring, balansverhoudingen, interest coverage en renteresultaten. Op elk gewenst moment inzicht in de geleverde prestaties is het doel.
  • Treasury rapportage. In overleg met de cliënt wordt de juiste informatiebehoefte vastgesteld. Vervolgens worden periodieke rapportages op maat gemaakt. Hierbij kan worden gedacht aan cashmanagement rapporten inclusief cash flow forecasts, maar bijvoorbeeld ook aan een analyse van hoeveel en welke business met de diverse bankrelaties wordt gedaan. Tevens kan worden geadviseerd bij het opnemen van een Treasury paragraaf in de jaarrekening en het opstellen van een Treasury jaarplan.