Banken krijgen nog steeds alle vrijheid in derivatendossier

Banken krijgen nog steeds alle vrijheid in derivatendossier

by Treasury-linQ

Wie heeft het voor het zeggen in het rentederivatendossier? Elke keer als de afhandeling van de schade door de banken vertraging oploopt, en repercussies uitblijven, klinkt die vraag weer luider. Het gaat om de uitvoering van het zogenoemde uniform herstelkader rentederivaten.  Een commissie van wijzen heeft dat kader in 2016 opgesteld, in opdracht van toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Er waren twee doelen.Ten eerste, compensatie voor de mkb’ers die onvoorziene schade leden door hun derivaten toen de marktrente daalde.Ten tweede, een coulancevergoeding voor een andere groep mkb’ers – die geen directe schade hadden – omdat de banken hun zorgplicht hadden geschonden bij de verkoop van de derivaten en advisering over de risico’s. Afgelopen week was het weer zover: de nieuwe minister van Financiën, Wopke Hoekstra, moest de Kamer melden dat voor de zoveelste keer vertraging optreedt bij de uitvoering van het kader, dat door sommigen cynisch al het ‘uitstelkader’ rentederivaten wordt genoemd.  Het mantra dat daarbij herhaald wordt: het kader is uiterst complex en banken hebben hun systemen niet ingericht voor de historische reconstructies van klantdossiers die noodzakelijk zijn voor de uitvoering. Dat de banken zelf ‘ja’ hebben gezegd tegen dat kader lijkt gemakshalve te zijn vergeten.

Haperend toezicht

De nieuwste vertraging is dus de zoveelste in een dossier dat al ruim vijf jaar loopt. Na een hausse aan klachten zette de AFM het probleem in 2012 op de kaart. Aanvankelijk werd de oplossing van de problemen aan de sector zelf overgelaten.  Vervolgens bleek dat banken zowel bij het berekenen van de schade als bij het bepalen van de betrokken groep mkb’ers wel heel gretig naar zichzelf toerekende.  Dat werd pas laat bekend, omdat het toezicht van de AFM op het proces aan alle kanten haperde.  Dijsselbloem haalde het dossier daarop ‘half’ weg bij de AFM en vroeg een onafhankelijke derivatencommissie het kader op te stellen voor het vergoeden van de schade. De AFM houdt sindsdien wel toezicht op de uitvoering door de banken, maar haar speelruimte is beperkt.  Het kader is namelijk een afspraak tussen private partijen over schade, en dat is een terrein waar de toezichthouder geen mandaat heeft. Er is nog geen licht aan het eind van de tunnel.  Sterker: sinds de laatste AFM-tussenrapportage van vorige week is de onzekerheid voor mkb’ers alleen maar verder toegenomen. De planning van banken is door alle complexiteit onzeker geworden, schrijft de AFM.

Woeste reacties

Mkb’ers en hun belangenvertegenwoordigers reageren, net als bij eerdere vertragingen, woest, maar hun protest spat uit elkaar als een zeepbel op een muur.  Ze kunnen roepen om verhoging van de wettelijke rente die banken over de schade moeten betalen, om het uitkeren van onvoorwaardelijke voorschoten of om het stellen van harde deadlines en sancties bij overtreding, het leidt allemaal tot niets.  Minister van Financiën Hoekstra, net als diens voorganger Dijsselbloem, vindt dat het allemaal sneller zou moeten, maar weigert hard in te grijpen.  De bezweringsformule luidt ‘druk houden op de sector’.  De derivatencommissie heeft geen enkel mandaat om in te grijpen bij de banken en toezichthouder AFM gunt de sector voorlopig de tijd. Een AFM-woordvoerder laat weten dat ‘de lange adem van de toezichthouder natuurlijk ook een keer ophoudt’, maar dat nog wordt ingezet op uitvoering van de afspraken zoals die gemaakt zijn met de banken. Of boetes voor het niet op orde hebben van dossiers tot de mogelijkheid behoren – iets wat de toezichthouder wél kan doen – kan de woordvoerder niet zeggen. Evenmin wil ze iets kwijt over de manier waarop de AFM al dan niet achter de schermen druk zet op de sector. Zo bezien is slechts één conclusie mogelijk: de banken trekken in het derivatendossier ruim vijf jaar na dato nog altijd aan de touwtjes.