Herstelkader rentederivaten

Herstelkader rentederivaten

by Treasury-linQ

Heeft u als organisatie één of meerdere rentederivaten, zoals renteswaps? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor het Herstelkader rentederivaten. Wij adviseren en ondersteunen u hierbij graag (bank)onafhankelijk.

Herstelkader rentederivaten

U heeft in het verleden één of meerdere rentederivaten afgesloten, bijvoorbeeld een renteswap, en leest net als veel andere ondernemers dagelijks de berichten over dit onderwerp. Dat wekt nieuwsgierigheid naar uw status. Vragen als ‘Kom ik in aanmerking?’ of wanneer er al een aanbieding van de banken ligt; ‘Heb ik wel de juiste compensatie gekregen of heb ik recht op een hogere vergoeding?’ spelen op. Hiermee kunnen wij u helpen. De ervaring leert dat een onafhankelijke toetsing en begeleiding in veel gevallen een extra compensatie kan opleveren. Wij zien erop toe dat u het juiste aanbod ter compensatie krijgt.

Wij toetsen het bankaanbod met inachtneming van uw bankrelatie en laten ons advies aansluiten op uw specifieke situatie en voorkeur. Middels onze laagdrempelige tariefstelling bieden wij u hiervoor diverse keuzemogelijkheden.

Behoefte aan wat meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Laat uw gegevens hieronder achter en wij bellen u voor meer achtergrond over uw casus. Uiteraard kunt u ons ook zelf bellen op 035-526 62 92 of stuur een e-mail naar info@treasurylinq.com.

Dat is de grote vraag. Naar onze mening kunnen onderdelen van het Herstelkader verschillend worden geïnterpreteerd. Daarnaast is de materie dermate complex, dat zaken soms eenvoudig over het hoofd kunnen worden gezien of onjuist geïnterpreteerd. Veelzeggend is dat voormalig Minister Dijsselbloem in zijn brief aan de Tweede Kamer aangaf: “Wij wijzen er nog op dat de berekening van het te compenseren bedrag conform het herstelkader complex is. Als gevolg hiervan kunnen de uitkomsten van berekeningen van een dossier door verschillende personen verschillen”. Onlangs is er ook van de kant van de banken benadrukt om goede controles uit te (laten) voeren op de door de bank gehanteerde aannames en de compensatie zelf, (mede) omdat de dossiers bij de banken niet altijd compleet zijn.

Voor u als ondernemer is het van belang om uw eigen positie te bepalen en om u tijdig voor te bereiden op het moment dat de bank u een aanbod gaat doen of al reeds gedaan heeft.

U krijgt van de bank in de meeste gevallen eerst een voorschotbrief. Dit betreft alleen de coulancevergoeding (uit Stap 3) en zal maximaal € 100.000, — bedragen. Deze vergoeding zullen wij voor u controleren. Daarna gaan we voor u kijken welke compensatie wij zien voor de overige stappen uit het herstelkader: 1 (omzetting complex product), 2 (technisch herstel) en 4 (opslageverhogingen). Deze stappen kunnen een aanzienlijke extra compensatie opleveren. Onze analyses en rapportage verzorgen wij al voordat u een algehele herstelaanbieding van uw bank ontvangt. Dit geeft u de mogelijkheid om tijdig en goed voorbereid te reageren op de bankaanbieding.

Het kan ook zijn dat u al een algehele herstelaanbieding heeft ontvangen en dan zullen wij u helpen om binnen de door de bank verzochte termijn van 4 weken te reageren als wij constateren dat de compensatie niet correct is. In dergelijke gevallen zullen wij u helpen bij de communicatie met uw bank.

Dus: of u nu 1) nog niets ontvangen heeft of 2) alleen nog maar een voorschot of 3) een algehele herstelaanbieding ontvangen heeft, in alle gevallen kunnen wij u ondersteunen bij het berekenen en controleren van uw compensatie.

U heeft een aanbod van uw bank gehad of gaat binnenkort een aanbod krijgen. Maar klopt de berekening? Heeft u tijd om alles met de bank af te stemmen? Wij helpen u graag.

Onze dienstverlening m.b.t. Herstelkader rentederivaten:

  • Het bestuderen, analyseren en inventariseren van de stukken op basis van onze checklist;
  • Het berekenen van de te verwachten vergoeding en compensatie uit hoofde van het Herstelkader. Dit zullen wij doen per stap uit het Herstelkader, waaronder: 1) Herstel en compensatie door omzetting van complexe rentederivaten naar substituut; 2) Herstelacties en compensatie door de banken vanwege technische onvolkomenheden, zoals mismatches (modaliteiten, overhedges, etc.); 3) Compensatie op basis van betaalde kasstromen en marktwaarde vanuit de rentederivaten; 4) Herstel en compensatie voor teveel betaalde rente vanwege tussentijdse verhogingen van renteopslag.
  • Oplevering rapportage, evaluatie en bespreken vervolgstrategie;
  • Het toetsen van het aanbod van uw bank uit hoofde van het Herstelkader tegen onze berekeningen;
  • Support bij de evt. contacten, communicatie en onderhandeling met de bank. Dit kan zijn het opstellen van conceptnotities, e-mails, etc. en deelnemen aan gesprekken met de bank;
  • Support bij evt. indiening van een verzoek tot “bindend advies” aan de Geschillencommissie. Deze mogelijkheid zullen wij, in overleg met u, inzetten bij een ontoereikende uitkomst uit het herstelaanbod en discussie met de bank. Wij zullen de gehele communicatie in dit proces verzorgen;
  • Het vervullen van een actieve rol als uw adviseur en klankbord in het gehele proces. Onderhandeling zal gezamenlijk worden aangegaan met de bank teneinde te komen tot een passend resultaat.