Rentecurve (deels invers) en forward rente

Rentecurve (deels invers) en forward rente

by Treasury-linQ

Hilversum, 10 januari 2023.

Voor veel ondernemingen wordt actief rentemanagement steeds belangrijker sinds de EUR rente sinds begin 2022 een sterk opwaartse beweging laat zien. Een jaar geleden noteerde het 3-mnd Euribor nog -/- 0,57% en vandaag is dit 2,27%. Het 5-jaar tarief noteerde een jaar geleden nog 0,00% en vandaag is dit 2,85%. Een belangrijke rol hierbij speelt de inflatie ontwikkeling, de verwachting hieromtrent en de rentepolitiek van de ECB. De ECB heeft haar depositorente inmiddels fors verhoogd en zij zal hier naar verwachting de komende maanden nog mee doorgaan.

Rentecurve: rentestructuur invers of omgekeerd vanaf looptijd van 2 jaar

Bij een normale rentestructuur laat de rentecurve een stijgende lijn zien waar de tarieven hoger zijn naarmate de looptijd langer is. Bij de huidige rentecurve is dit het geval tot aan 2 jaar. Zoals u in onderstaande grafiek kunt zien is er vanaf een looptijd van 2 jaar tot aan 6 jaar een omgekeerde of inverse rentestructuur.  Op dit segment van de curve zijn veel ondernemingen actief mede ingegeven doordat financiers en banken veelal niet langer willen financieren.

Graag attenderen wij u op de huidige vorm van de rentecurve en daarbij behorende huidige tarieven voor de verschillende looptijden. Onderstaande grafiek van de rentecurve laat deze zien vanaf 1 dag tot aan 50 jaar. De meeste ondernemingen hebben te maken met een looptijd en horizon van maximaal 10 jaar.

Als gevolg hiervan liggen de zgn. forward rentes (toekomstige ingangsdatum) enigszins lager dan de spot rentes (directe ingangsdatum). Dit kan van belang zijn gelet op de vervalkalender van financieringen.

Wij attenderen u op de mogelijkheden om met actief rentemanagement uw renterisico’s te beheersen waarbij deze toekomstige momenten (renteherziening, herfinanciering, toekomstige financiering) reeds nu kunnen worden geadresseerd waardoor u enerzijds bent ingedekt tegen een verdere rentestijging en anderzijds gebruik kunt maken van de lagere forward rentetarieven. Dit kan met rente-instrumenten zoals renteswaps en rentecaps, maar deze mogelijkheden zijn er zeker ook bij de traditionele vastrentende leningen.

Indien u meer zou willen weten over de mogelijkheden voor uw onderneming neemt u dan contact met ons op voor eerste vrijblijvende afstemming.

EUR renteswap curve op 10 januari 2023.
5-jaar EUR renteswap grafiek en tarieven voor looptijden tot 10 jaar.

EUR forward rentes

EUR Hoofdsom: zonder aflossingen. EUR rente: per kwartaal o.b.v. maand juist / jaar 360 dagen:

Forward periode       Looptijd          Vaste rente

Geen                           3 jaar              3,00%

6 maanden                 3 jaar              2,97%

1 jaar                          3 jaar              2,80%

2 jaar                          3 jaar              2,62%

Forward periode       Looptijd          Vaste rente

Geen                           5 jaar              2,85%

6 maanden                 5 jaar              2,83%

1 jaar                          5 jaar              2,73%

2 jaar                          5 jaar              2,64%

Forward periode       Looptijd          Vaste rente

Geen                           7 jaar              2,81%

6 maanden                 7 jaar              2,80%

1 jaar                          7 jaar              2,74%

2 jaar                          7 jaar              2,71%

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *