Vertraging in derivatendossier door gebrekkige data en systemen

Vertraging in derivatendossier door gebrekkige data en systemen

by Treasury-linQ

Duizenden mkb’ers die ongunstige rentederivaten hebben gekocht, krijgen voorlopig geen aanbod voor schadeherstel omdat hun banken de data en automatiseringsprocessen niet op orde hebben. Zo zijn bij de meeste banken in de systemen de derivaten van de ondernemer niet gekoppeld aan de betreffende leningen.

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten
Toezichthouder Autoriteit Financiële MarktenHarold Versteeg | HH

Dat concludeert toezichthouder AFM in een tweede evaluatie van het herstelplan voor gedupeerde ondernemers met rentederivaten. In het rapport bevestigt de AFM nog eens dat alleen de twee banken met de minste mkb-klanten de deadline van eind 2017 halen. Zij sturen al hun klanten met derivaten een aanbod voor schadeherstel. De overige vier banken halen die eerder toegezegde datum niet.

Onvoorziene kosten, onvoldoende voorlichting

Het is onduidelijk welke banken wel en welke niet op tijd kunnen leveren. ABN Amro, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS (Volksbank) en Van Lanschot verkochten afgelopen jaren rentederivaten aan een kleine 20.000 mkb’ers. Het idee was dat de ondernemers werden beschermd tegen stijgende rentes. Maar toen de rente daalde, kwamen ze voor hoge onvoorziene kosten te staan, zonder dat ze daarover goed waren voorgelicht.  De AFM geeft vrijdag in de tussenrapportage uitgebreid aan waarom de vier banken de deadline van eind dit jaar niet halen. De automatisering van dossiers blijkt volgens de toezichthouder vaak zo lastig dat banken ze alleen maar handmatig kunnen beoordelen.

Slechte kwaliteit van data

Daarnaast blijken de databases niet uitgerust om de geschiedenis van de derivaten- en leningverkoop boven tafel te kunnen halen.  En regelmatig blijkt de kwaliteit van de data onvoldoende om de hoogte van de compensatie simpel te berekenen. De AFM: ‘Het is onzeker wanneer de problemen zijn opgelost bij de betreffende banken. Dit betekent ook dat de door banken afgegeven planningen onzeker zijn.’

‘Ik ben niet tevreden over de voortgang van de banken’

• Minister Wobke Hoekstra (Financiën)

Minister Wobke Hoekstra van Financiën zegt in een brief aan de Tweede Kamer over de AFM-rapportage ‘niet tevreden’ te zijn over de voortgang van de banken. In zijn kennismakingsgesprekken met de banken zal hij daar aandacht voor vragen.

Paar honderd herstelvoorstellen

Tot eind oktober, het moment van de evaluatie, hadden nog geen 400 mkb’ers een voorstel voor herstel ontvangen. Hoeveel ondernemers dat voorstel hebben geaccepteerd is niet bekend.  In totaal hebben banken zo’n €1,5 mrd gereserveerd om het derivatendossier af te handelen.

€1,5 mrd

Bedrag dat banken hebben gereserveerd om het derivatendossier af te handelen.

De vier banken die het niet lukt klanten een voorstel te geven, bieden op aandringen van de AFM 1 januari 100% van de zogenoemde ‘coulancevergoeding’ als voorschot aan.Dat is een percentage van de betaalde rentes, afhankelijk van de omvang van het derivaat. Tot eind oktober was er voor €400 mln aangeboden via die regeling.  Een volgende AFM-evaluatie van het schadeherstel voor gedupeerde mkb’ers zal waarschijnlijk in de zomer volgen.