Herstelkader Rentederivaten: antwoord op vragen agrariërs

Herstelkader Rentederivaten: antwoord op vragen agrariërs

by Treasury-linQ

Herstelkader Rentederivaten: antwoord op vragen agrariërs

Volgens Rob Bekker, finance- & treasury consultant bij adviesbureau Treasury-linQ hebben veel ondernemers in de agrarische sector vragen over het Herstelkader Rentederivaten. Hij probeert de meest gestelde te beantwoorden. Zeker 20.000 MKB’ers, waaronder een grote groep agrariërs, kochten in het verleden rentederivaten om hun renterisico af te dekken. Daarbij is geleund op de adviesrol van de warme bankrelatie die vaak generaties lang in stand wordt gehouden. Nu blijkt dat er fouten zijn gemaakt, hebben de autoriteiten in 2016 aangestuurd op compensatie. Wij merken dat het intact houden van de huidige bankrelatie een belangrijke wens is binnen deze sector. Die relatie heeft zich, generatie op generatie, ontwikkeld tot een belangrijke adviesrol en die wil men niet kwijt. In dat opzicht is men voorzichtig als het gaat om advies rondom het Herstelkader Rentederivaten. Toch wijst bankonafhankelijk advies uit dat het bedrag waar de agrariër recht op heeft vaak lastig is vast te stellen. Ook bij de boekhouder ontbreekt vaak de benodigde expertise in deze complexe materie. Kloppen de aannames van banken? Dit is een cruciale vraag, want in de praktijk blijkt dat de aanbieding niet altijd juist is. Banken onderstrepen zelf ook het belang van een goede controle van de gehanteerde aannames en de door hen voorgestelde compensatie. Intussen hebben wij al diverse herstelaanbiedingen gezien met behoorlijke verschillen in uitkomst en interpretatie.  Een onafhankelijke controle kan veel verschil maken. Kan ik afwachten tot een aanbod of moet ik een actieve houding aannemen? Veel klanten hebben inmiddels een voorschot ontvangen en zijn nu een lange tijd in afwachting van een algeheel aanbod op basis van alle stappen. Door een actieve houding aan te nemen en bankonafhankelijk advies in te schakelen, bereid je je goed voor op het aanbod dat je van de bank ontvangt. Heel belangrijk aangezien de aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft. Snelle reactie is dus vereist. Onafhankelijke adviesbureaus kunnen tevens ondersteunen in het verdere traject door naast advies ook de eventuele verschillen in een reactie naar de bank nader toe te lichten. Schaadt het mijn bankrelatie als ik een adviseur inschakel? De lokale relatiemanager is slechts indirect betrokken bij de behandeling van individuele dossiers aangaande het Herstelkader Rentederivaten. Bij banken zijn speciale teams aangesteld die zorg dragen voor dit onderdeel. Zij zijn vanuit het hoofdkantoor op één plek in het land ingericht puur om individuele dossiers inhoudelijk te behandelen.  De bankrelatie komt bij het inschakelen van bankonafhankelijk advies niet in gevaar. Is een second opinion van mijn boekhouder of accountant betrouwbaar? In eerste instantie stapt men naar de eigen bankrelatie met vragen over het Herstelkader en wordt voor een second opinion bij de boekhouder of accountant aangeklopt. Vanwege de complexiteit van het Herstelkader, kunnen zij de materie veelal niet voldoende doorgronden. Het advies kan afwijken van waar men echt recht op heeft en dat scheelt al snel duizenden Euro’s. Accountancy houdt zich bezig met vastleggen van resultaten over een voorgaande periode, terwijl Treasury de blik vooruit heeft gericht op o.a. cash en cash flow en het beheersen van de factoren die daarop invloed uitoefenen. Twee verschillende benaderingswijzen en disciplines. Aanvullend advies is zeker op zijn plaats.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *