Bankrelatie management

Bankrelatie management

by Treasury-linQ

Dienstverlening Treasury-linQ – Bankrelatie Management

Met ruime ervaring in het bankwezen is Treasury-linQ zeer goed in staat om de bankrelatie(s) te beoordelen op toegevoegde waarde voor de organisatie. Ons onafhankelijk advies kan betrekking hebben op onder meer financiering, cashmanagement, betalingsverkeer, treasury-instrumenten en vele andere vormen van bancaire dienstverlening.

Treasury-linQ heeft de beschikking over een groot netwerk aan contacten bij financiële instellingen, zoals bij de afdelingen Corporate Banking, Financial Markets, Financieel Logistiek, etc. Voor een specifieke transactie kan een eerste verkenning en inventarisatie van banken worden verricht. Hierbij wordt nauwlettend gekeken welke banken een sterke marktpositie hebben voor een bepaald type transactie.

Treasury-linQ kan een rol spelen bij de formulering van de Request for Proposal, het opstellen van een “Teaser letter” en bij het vervaardigen van de term sheet.

Treasury-linQ verleent verder assistentie aan de organisatie ten aanzien van de bancaire onderhandeling met inachtneming van de bancaire relaties.