Werkwijze

Werkwijze

by Treasury-linQ

Profiel Treasury-linQ – Werkwijze

Praktisch, onafhankelijk en transparant

Met Treasury-linQ wordt een onafhankelijke Treasury en Risico specialist in huis gehaald, die de belangen van uw organisatie centraal stelt.

De dienstverlening kan variëren van de verlening van Treasury support, de beoordeling van valuta- en renterisico, de implementatie van afdekking strategieën, cash management, bank relatiemanagement, tot de invulling van een interim-opdracht of Treasury training. De werkwijze wordt gekenmerkt door toewijding en een pragmatische aanpak, waarbij in feite sprake is van insourcing van de binnen Treasury-linQ aanwezige ervaring, kennis en expertise op het gebied van Treasury en financiële markten.

Voordelen voor uw organisatie zijn onder meer transparantie, onderhandeling- en slagvaardigheid. Hierdoor kan een aanzienlijke reductie van bank transactiekosten worden bewerkstelligd. In onderling overleg kan worden bepaald hoe de dienstverlening gestalte zal krijgen en hoe deze het beste tot zijn recht komt.