Kasstroom prognose met Treasury365

Kasstroom prognose met Treasury365

by Treasury-linQ

Treasury365 van Treasury-linQ B.V. powered by Ilfa TreasuryMetrics & Microsoft Power BI

Grip houden op liquiditeit is essentieel voor de continuïteit van elke onderneming, groot of klein. De gevleugelde uitspraak “Cash is King, profit a matter of opinion!” doet zeker opgeld met name in de huidige uitzonderlijke periode. Banken stellen tegenwoordig strengere eisen en de stakeholders verlangen dat u goede inzichten heeft in uw toekomstige kasstromen. Onze tool Treasury365 speelt in op deze actualiteit.

Treasury365 stelt u met een flexibele abonnementsvorm in staat om:

  • uw toekomstige kasstromen doorlopend en helder in kaart te brengen voor diverse scenario’s (waaronder best case, worst case);
  • op elk gewenst moment een rapportage te kunnen raadplegen vanuit Microsoft Power BI op bijv. smartphone of tablet;
  • een tijdige signalering te verkrijgen in liquiditeitstekorten of –overschotten;
  • tijdig te kunnen anticiperen op toekomstige liquiditeitstekorten of -overschotten;
  • maatregelen te treffen en bijv. contact te zoeken met uw huisbankier of financier.

Met een goed onderbouwde kasstroomprognose zult u altijd een luisterend oor vinden bij uw financier. Of ’t nu gaat om aanpassing van bestaande financieringsfaciliteiten of -voorwaarden of om uitbreiding daarvan. Regeren is vooruitzien en Treasury365 stelt u in staat om in de driver’s  seat te blijven zitten en zelf de regie te behouden.

Handling aan de kant van onze cliënten willen wij zoveel mogelijk beperken. Wij begrijpen dat u vooral behoefte heeft aan een financiële tool die u in het gebruik niet te veel tijd en moeite kost, maar wel veel oplevert. Om die reden maakt Treasury365 zoveel mogelijk gebruik van bestaande boekhoudpakketten en van gegevens als de MT 940 bankbestanden met mutaties die op uw rekening plaatsvinden. De met uw crediteuren en debiteuren gemaakte betaalafspraken en de financieringsovereenkomsten maken het benodigde plaatje compleet.

Indien u meer grip op uw toekomstige kasstromen wenst en bij interesse in onze service, neemt u dan contact op met ons. Wij verzorgen graag vrijblijvend een demo.