Author: Treasury-linQ

ECB lifts rates by unprecedented 75 bps to fight inflation

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 8 September 2022.

ECB lifts rates by unprecedented 75 bps to fight inflation

 •   Raises deposit rate to 0.75% from zero
 •   Euro zone inflation uncomfortably high and rising
 •   New ECB forecasts show higher inflation, lower growth
 •   More rate hikes flagged

The European Central Bank raised its key interest rates by an unprecedented 75 basis points on Thursday and signalled further hikes, prioritising the fight against inflation even as the bloc’s economy is heading for a likely winter recession.

With inflation at a half-century high and approaching double-digit territory, policymakers are worried that rapid price growth could become entrenched, eroding the value of household savings and setting off a wage-price spiral.

Following up on its July rate hike, the ECB raised its deposit rate to 0.75% from zero and lifted its main refinancing rate to 1.25%, their highest levels since 2011, with further moves anticipated in October and December.

“We have more journey to cover going forward,” ECB President Christine Lagarde told a news conference, adding that there had been unanimous agreement among policymakers about the need for a 75-basis point hike to “frontload” the move towards rates consistent with bringing inflation to its 2% mid-term target.

Policymakers had for weeks oscillated between a 50 and a 75 basis-point increase, but another jump in both headline and underlying inflation appears to have settled the debate as figures indicate that price growth is now seeping into the broader economy, making it even harder to root out.

Indeed, the ECB raised its inflation projections once again, lifting the 2023 outlook to 5.5% from 3.5% and putting the 2024 rate at 2.3%, above its 2% target. Markets were little surprised, however, as investors had already priced a more than 80% likelihood of a 75 basis-point move, even if economists polled by Reuters were more evenly split, showing only a slight majority expecting the larger move.

With the ECB statement explicitly saying more rate hikes would be needed, markets continue to expect another 50 basis points at the ECB’s October meeting. Asked about the future direction and pace of rate changes, Lagarde said: “We didn’t say ‘raise at 75′ as if 75 is the norm – it is not.”

 

Going into the meeting, conservatives feared that anything other than an outsized move would signal that the ECB was not serious about its inflation-fighting mandate – officially its sole objective.

That risked pushing up already high long-term inflation expectations, which would signal a loss of confidence in the ECB and raise questions about the bank’s inflation-targeting framework.

Timid action also risked weakening the euro and boosting inflation further through more expensive energy imports.

The euro has been languishing around parity against the dollar for weeks, not far from a two-decade low hit earlier this month.

That means more expensive exports of everything from oil to cars, which then raises prices for consumer.

Policymakers have also made the case for frontloading rate hikes partly to send a strong signal about the central bank’s inflation-fighting commitment and partly to get most of the hikes done before the onset of a recession becomes evident.

With high energy prices sapping purchasing power, a downturn is essentially inevitable. However, monetary policy is mostly powerless against a supply-shock driven downturn, firming the argument for hikes even if the economy suffers.

Some policymakers are now openly talking about a recession, and the ECB’s new projections also show sharply lower growth in the coming years.

Still, a shallow recession may even be useful, some argued, as the bloc’s labour market is increasingly tight and a downturn could provide relief to firms now struggling to find workers.

The bank sees the euro zone economy expanding by 3.1% this year and 0.9% in 2023. While this year’s growth projection was lifted a touch, it was lowered sharply for 2023.

However Lagarde said its so-called “downside” scenario – involving a total shutdown of Russian gas supply and policies including energy rationing – would plunge the euro area into a recession next year, with a 0.9% contraction foreseen.

Source: Thomson Reuters.

 

Herstelkader rentederivaten: Geschillencommissie doet uitspraak in voordeel relatie in de zorg

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 2 juni 2022.

Herstelkader rentederivaten: Geschillencommissie doet uitspraak in voordeel relatie in de zorg.

Ruim 2 jaar geleden startten wij een opdracht voor  een tweetal Stichtingen in de zorg. De Stichtingen hebben als doel het voorzien in woonbehoefte van senioren en het verlenen van zorg. In 2007 werden door 1 van de Stichtingen een financiering en een daaraan gerelateerde renteswap bij de Bank afgesloten. Eind 2010 werd de financiering opgesplitst, zodat een deel overging naar de andere Stichting. De renteswap is destijds in z’n geheel “verhangen” naar de andere Stichting. Hier ontstond vanaf dat moment een zgn. overhedge in omvang. Meermaals werd door relatie bij de bank gereclameerd dat het niet correct was. Pas in de loop van 2014 werd de renteswap geherstructureerd en pro rata verdeeld over de 2 Stichtingen gelet op de omvang van de financieringen.

De Bank gaf in haar aanbieding uit hoofde van het Herstelkader rentederivaten geen vergoeding voor genoemde overhedge. Motivatie: er zou sprake zijn van zgn. bancaire nauwe verbondenheid tussen de 2 Stichtingen en pas in het laatste stadium nam de Bank het standpunt in dat er sprake zou zijn van een Groep. Voor ons en onze samenwerkingspartner op juridisch gebied waren er moverende redenen om de stelling van de Bank te betwisten. Dit resulteerde in een Bindend Advies aanvraag bij de Geschillencommissie. De uitspraak van de commissie is bindend naar beide partijen, Stichtingen en Bank.

Uitspraak Geschillencommissie:

De Bank heeft zich in zijn Zienswijze (subsidiair) op het standpunt gesteld dat sprake is van bancair nauwe verbondenheid tussen de Stichtingen. Gelet op voetnoot 22 bij paragraaf 3.3.2 van het Herstelkader zijn partijen bancair nauw verbonden (i) in het geval zij allen direct gebruik maken van de Variabelrentende Lening die door de betreffende Rentederivaten werd afgedekt of (ii) indien de Variabelrentende Lening strekt ten voordele van de gezamenlijke partijen, waarvan sprake is bij hoofdelijke aansprakelijkheid (niet zijnde een borgtocht).

De Commissie stelt vast dat van beide gevallen geen sprake is. De Bank heeft zich tijdens de mondelinge behandeling voor het eerst op het standpunt gesteld dat sprake zou zijn van een Groep in de zin van het Herstelkader, als gevolg waarvan de betreffende Lening volgens de Bank in het Aanbod aan de MKB-Klant dient te worden betrokken. De Bank heeft in dit verband gewezen op Q&A I.3, waarin staat dat het aan de Bank is om te beoordelen of, aan de hand van beschikbare documenten, met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld of sprake is van een Groep c.q. organisatorische verbondenheid waarna het aan de externe dossierbeoordelaar is om de beoordeling van de Bank te controleren.

De Commissie is van oordeel dat het beroep van de Bank op het Groeps-begrip ontijdig plaatsvond en bovendien onvoldoende onderbouwd is. De Bank heeft eerst op de mondelinge behandeling gesteld dat de Stichtingen tot dezelfde Groep zouden behoren. Daarvoor heeft de Bank beroep gedaan op bancair nauwe verbondenheid als rechtvaardiging voor het betrekken van de betreffende Lening in het Aanbod aan de MKB-Klant. Dit is te laat in het proces. De MKB-Klant heeft hiermee onvoldoende mogelijkheid gehad om zich voldoende gemotiveerd te verweren. Daarnaast is het in de ogen van de Commissie onjuist dat een (ruim) na het doen van het Aanbod ingenomen (cruciaal) standpunt, een rechtvaardiging zou vormen voor een wellicht in dat Aanbod gemaakte keuze. De Bank heeft haar standpunt dat sprake zou zijn van een Groep bovendien onvoldoende onderbouwd.

Update en ontwikkelingen vanuit de Treasury legal discipline

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 14 februari 2022.

Update en ontwikkelingen vanuit onze Treasury legal discipline:

 1. LIBOR transitie

Na het schandaal over de manipulatie van de LIBOR rates zijn er initiatieven ontplooid om een groot aantal rentetarieven te vervangen in zogenaamde “risk free rates” zoals ESTER in plaats van EONIA, maar voor leningen zijn toch vooral de LIBOR rates van belang.

Aangezien LIBOR vaak als basis rente tarief wordt gebruikt in leendocumentatie, al dan niet in LMA format, kan het nuttig zijn te beoordelen of de huidige afgesproken rente nog wel toepasselijk is voor de betreffende lening of dat er contact moet worden opgenomen met de uitlener, meestal een bank, om de rentevoet in overleg aan te passen. Ook moeten de gebruikte rentetarieven van eventuele CSA’s (zie hier onder) worden aangepast.

 1. Invloed CSA’s op pricing

Hoewel het voor partijen die onder EMIR gekwalificeerd zijn als NFC- of NFC+ (‘non financial counterparty’) niet verplicht is om een zogenaamde “Collateral Support Annex” (‘CSA’) af te sluiten naast hun ISDA derivatenovereenkomst, kan dit toch voordelen opleveren;

Gezien de extra zekerheid die partijen met een CSA krijgen, kan dit een positieve invloed hebben op de pricing van swaps, FX transacties en andere derivaten. Nadeel is dat partijen soms voor langere tijd (cash) collateral moeten gebruiken en dit geld dus niet alternatief aan kunnen wenden en het feit dat het afsluiten van een CSA tot meer administratief werk leidt. Voordeel voor NFC’s is wel dat ze kunnen afspreken de “mark to market” exposure van hun derivaten portefeuille niet dagelijks te monitoren, maar kunnen afspreken dit wekelijks of zelfs maandelijks te doen.

 1. Victory Group

Groot in het nieuws was de verkoop van het ABN Amro hoofdkantoor aan Victory  Group. Afgelopen november en december is Treasury-linQ nauw betrokken geweest bij het documenteren van de hedging arrangements van de lening voor de aankoop van dit prestigieuze project. Niet alleen is de ISDA documentatie beoordeeld en onderhandeld, ook is er goed gekeken naar de hedging paragraaf in de leendocumentatie. Een goede match tussen (looptijd) derivaat en inhoud leenovereenkomst is zeer belangrijk. Een prachtig resultaat voor de belangrijkste vastgoed deal van Nederland in jaren.

 1. Commodity

De stijging van de prijzen van grondstoffen heeft geleid tot een groter risico bij de handel in deze grondstoffen. Meer en meer kijken handelaren daarom naar hun risico’s bij hun handelsportefeuille. Het goed kijken naar EFET’s voor elektriciteit en gashandel hoort daar bij. Steeds vaker worden ook voor deze overeenkomsten CSA’s afgesloten om juridische en liquiditeitsrisico’s te managen.

Heeft u vragen over genoemde gebieden dan nodigen wij uit om contact met ons op te nemen.

Treasury-linQ adviseert Victory Group n.a.v. aankoop ABN AMRO hoofdkantoor

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 23 december 2021.

Treasury-linQ heeft Victory Group geadviseerd n.a.v. de aankoop van het ABN AMRO hoofdkantoor voor een bedrag van EUR 765 miljoen. Het betreft de grootste “single (office) asset” vastgoedtransactie ooit in Nederland.

Victory Group werkt in een consortium samen met G&S Vastgoed. Beide partijen hebben een goed trackrecord, samen én individueel. Dit maakte hen een betrouwbare partner voor de bank en de stad. ABN AMRO heeft bij de uitvraag en het selectieproces nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de gemeente Amsterdam met betrekking tot de toekomstige leefbaarheid en diversiteit van de Zuidas. Als toekomstig huurder van een deel van het herontwikkelde gebouw heeft de bank zelf aanvullende duurzaamheidseisen gesteld aan de plannen van de koper en aan het hergebruik van het kenmerkende circulaire paviljoen Circl.

Treasury-linQ heeft Victory Group geadviseerd op Treasury en juridisch gebied gerelateerd aan de financiering en juridische documentatie. Behalve rentehedging heeft Treasury-linQ Victory Group ook begeleid bij het documenteren van de hedging arrangements van de lening voor de aankoop van dit prestigieuze project. Niet alleen is de ISDA confirmatie beoordeeld en onderhandeld, ook is er goed gekeken naar de hedging paragraaf in de leendocumentatie. Een goede match tussen (looptijd) derivaat en inhoud leenovereenkomst is zeer belangrijk.

 

 

Gaat de lange EUR rente verder stijgen?

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum 3 november 2021..

Het is opvallend dat de lange (kapitaalmarkt)rente sinds een paar maanden stijgt onder invloed van oplopende energieprijzen en inflatie. Veel ondernemingen concentreren zich op de korte Euribor rente die nog steeds op ca. -0,50% ligt (3-maands) terwijl de eigenlijke horizon van de onderneming voor renterisico en –gevoeligheid ca. 5 jaar (of langer)  is. Wat we nu zien is dat de korte Euribor tarieven nog stabiel op ca. -0,50% liggen aangezien deze sterk worden beïnvloed door de officiële tarieven van de ECB. Dit zal naar verwachting ook nog wel even zo blijven. Zie onder de uitkomst van een Reuters poll onlangs onder economen m.b.t. ECB rentepolitiek.

Waar sommige ondernemingen zich niet (voldoende) van bewust zijn, is dat de langere (en de voor de onderneming wezenlijke) rente zich anders ontwikkelt dan de korte Euribor rente. Graag verwijzen wij naar bovenstaande grafiek met enerzijds het stabiele verloop van 3-mnd Euribor en anderzijds de  stijgende 4-jaars EUR rente.

Graag attenderen wij u op de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van de huidige historisch zeer lage tarieven en de onderneming tegen renterisico’s te beschermen gelet op de gewenst horizon voor afdekking hiervan. Dit geldt ook voor toekomstige investeringen en/of toekomstige vervalmomenten van bestaande financieringen.

Moraal van het verhaal: Hoewel sommige economen de oplopende lange rente en door de markt in geprijsde tarieven buitensporig vinden, zit het risico met name in een grotere inflatie onzekerheid voor de komende tijd. We weten dus niet hoe dit zal gaan ontwikkelen. Wat we wel weten is dat de huidige tarieven (historisch gezien) nog steeds zeer laag zijn, de kans op rentedaling kleiner lijkt te zijn dan een stijging en dat de onderneming nu kan anticiperen.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp en vrijblijvend de mogelijkheden voor uw situatie zou willen weten, dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen d.m.v. een e-mail naar info@treasurylinq.com of via 06-30736804.

Reuters poll

De Europese Centrale Bank (ECB) zal een van de laatste grote centrale banken zijn die de rente verhoogt na de COVID-19-pandemie, volgens een peiling van Reuters onder economen, die nog steeds zeggen dat het risico dat een renteverhoging eerder komt dan hun huidige voorspelling van 2024.

Hoewel de ECB heeft gezegd dat de recente inflatiestijging van voorbijgaande aard zal zijn en duidelijk heeft aangegeven dat het beleid niet zal worden verstrakt totdat het gemiddeld rond de 2%-doelstelling ligt, prijzen de financiële markten een verhoging later volgend jaar in.

“Onze basisprognose is dat de ECB tot 2024 on hold blijft staan, op basis van onze beoordeling is de inflatie inderdaad van voorbijgaande aard en de verwachting dat de ECB dit als zodanig zal blijven zien”, zegt Bas van Geffen, senior macrostrateeg bij Rabobank.

“Maar tegen de achtergrond van een grotere inflatieonzekerheid, leidt dit tot risico’s voor een eerdere stap. Dat gezegd hebbende, beschouwen we de huidige marktprijzen van een renteverhoging volgend jaar als buitensporig.”

De consensus van de Reuters-peiling van 18-21 oktober wees erop dat de rente tot eind 2023 niet zou worden verhoogd, maar bijna 90% van de economen die reageerden op een aanvullende vraag, 35 van de 40, zei dat het risico was dat deze eerder komt dan verwacht.

Bron: Reuters

 

Herstelkader rentederivaten: Geschillencommissie doet uitspraak in voordeel relatie

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 13 oktober 2021.

Treasury-linQ adviseert een relatie bij de beoordeling van de compensatie door de bank als uitvloeisel van het Herstelkader rentederivaten. Enige tijd geleden heeft relatie de aanbieding van de bank geaccepteerd, echter op een onderdeel werd gelijktijdig zgn. bindend advies aangevraagd bij de Geschillencommissie. De uitspraak door de Geschillencommissie is bindend voor zowel bank als relatie.

Korte beschrijving casus:

Er was initieel een renteswap afgesloten ter afdekking van een bepaalde lening. Naar verloop van tijd ontstond er een zgn. overhedge in looptijd. De bank wees relatie op het speculatieve karakter van een renteswap met negatieve waarde zonder onderliggende lening. De renteswap werd geherstructureerd naar een nieuwe renteswap met langere looptijd en fors hogere vaste rentecoupon ter financiering van de negatieve waarde van de oude renteswap. Hiervoor heeft de bank een andere nieuwe lening en de vaste kern van het Rekening Courant in aanmerking genomen. Relatie betoogde dat dit nooit werd beoogd om deze nieuwe lening en het Rekening Courant af te dekken.

Uitspraak Geschillencommissie:

Naar mening van de Commissie is door de Bank onvoldoende aangetoond dat het daadwerkelijk de bedoeling van de MKB-Klant was om de nieuwe lening en Rekening Courant af te dekken. De hoofdzakelijke reden om de Renteswap naar de nieuwe Renteswap  te herstructureren lijkt het financieren te zijn van de negatieve Marktwaarde van initiële Renteswap. Nu naar mening van de Commissie niet uit het dossier blijkt dat er een duidelijke wens aan de zijde van de MKB-Klant was om de nieuwe lening en Rekening Courant af te dekken, leidt dit tot de beslissing dat alle Netto Kasstromen onder het Rentederivaat volledig door de Bank vergoed moeten worden.

Relatie heeft er geruime tijd een slecht gevoel bij gehad en vond het voorstel met compensatie geen recht doen aan de geleden financiële schade. Reden voor relatie om Treasury-linQ bij te schakelen. Wij zijn verheugd om hierbij, na een lang traject, toegevoegde waarde te hebben geleverd en dat relatie het dossier kan gaan sluiten.

 

 

Treasury-linQ adviseert bij renteswaps CHF 100mio. o.b.v. SARON i.p.v. CHF Libor

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 6 oktober 2021.

Voor een gewaardeerde buitenlandse relatie in vastgoed heeft Treasury-linQ geadviseerd bij een tweetal renteswaps van CHF 100mio. Relatie wenste het CHF renterisico af te dekken voor de looptijd van de financiering. Voor een percentage van de financiering had de bank tevens een “hedge requirement” gesteld.

Anders dan gebruikelijk tot nu toe hadden deze renteswaps niet 3-mnd CHF Libor als variabele rente, echter dit was 3-mnd Swiss Average Rate Overnight (SARON). Dit heeft alles te maken met de transitie van Libor naar andere referentierentes als gevolg van manipulatie door banken van Libor in het verleden en behoefte aan meer transparantie bij rentefixings.

Er is een wezenlijk verschil tussen CHF Libor en SARON. Bij het eerstgenoemde tarief, zoals bij alle Libor tarieven, werden deze bij renteswaps voorafgaand aan de variabele renteperiode vastgesteld. Hierdoor was reeds vooraf bekend wat de renteverrekening achteraf (in deze casus na 3 maanden) zou zijn. Bij 3-mnd compounded SARON is sprake van een zgn. “backward looking methode”, m.a.w. het gemiddelde tarief achteraf van de Overnight tarieven gedurende de 3-mnd periode.

De deadline voor transitie van CHF Libor naar SARON is eind 2021. Opmerkelijk is dat de liquiditeit bij SARON renteswaps inmiddels behoorlijk goed is. Dit geldt nog niet voor SARON Rentecaps, hoewel wordt verwacht dat dit snel zal gaan verbeteren mede met het oog op de a.s. deadline.

Aandachtspunten bij deze transacties:

 •   Asymmetrie referentierente financiering vs. referentierente renteswaps.
 •   In beide gevallen betreft het SARON, echter deze heeft in de financiering een floor van 0%.
 •   In de renteswap wordt een negatieve 3-mnd SARON (momenteel -0,75%) ontvangen en dus betaald.
 •   Reductie renteopslag financiering vanwege negatieve SARON voor geswapte gedeelte.
 •   Hedge documentatie: review Swiss Master Agreement (SMA).
 •   Review draft renteswap confirmaties voorafgaand aan transacties.
 •   Review document Financial Markets Infrastructure Act (FMIA).

Treasury-linQ heeft support geboden bij het gehele rentehedging traject inclusief de juridische aspecten. Indien u vragen heeft over dergelijke trajecten en/of de gevolgen van de transitie van Libor, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Treasury policy / Treasury statuut

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 5 oktober 2021.

Voor een gewaardeerde relatie / Vastgoedonderneming heeft Treasury-linQ onlangs een Treasury statuut vervaardigd. Vanuit de RvC van relatie werd de wens uitgesproken om beleid en richtlijnen te formuleren m.b.t. financiering, financieel risicobeheer, derivaten, verantwoordelijkheden, etc. Uitdrukkelijke wens van relatie was dat het niet een “papieren tijger” zou opleveren, maar dat er een duidelijke koppeling zou worden gemaakt naar de praktijk en operations.

Na diverse interviews en de inventarisatie van reeds bestaand(e) richtlijnen en beleid is het Treasury statuut opgesteld. In onze opzet bleken een aantal eyeopeners voor relatie te zitten die hebben bijgedragen aan het risicobewustzijn en de gewenste beheersing van risico’s.

Na indiening van ons concept ontvingen wij een dik compliment van relatie en haar RvC. Hier doen wij het voor!

Indien u interesse of vragen heeft over dit onderwerp dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen.

Zie onder een kort overzicht van de inhoud van een Treasury statuut/policy en de gewenste input:

Inhoud:

 •   Beleidskader
 •   Doelstelling, risk appetite, doelstelling per risicogebied
 •   Risicobeheer
 •   Financiële risico’s, financierbaarheid, rente, liquiditeit, tegenpartij
 •   Organisatie en verantwoordelijkheden
 •   Planning & control
 •   Jaarplan/mandatering/decharge/rapportage

Input:

 •   Beleidsstukken
 •   Statuten
 •   Risico handvest
 •   Organisatie
 •   P&C cyclus/kader
 •   Liquiditeitsprognose
 •   Jaarcijfers