Author: Treasury-linQ

Financieren is meer dan geld: roadmap voor duurzaam financieren

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 15 februari 2024.

Onze samenwerkingspartner Ilfa heeft een roadmap ontwikkeld met de uitgestippelde weg naar duurzame financiering. Graag delen wij dit met onze relaties en bezoekers op onze website.

Financieren gaat voortaan over meer dan alleen geld. De ingang van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van duurzame bedrijfsvoering en -rapportage doet het financiële landschap voorgoed veranderen.

Direct of indirect wordt het voor alle ondernemingen noodzaak om de inspanningen op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) transparant te maken, niet alleen de allergrootsten. Ook – en zeker – als je de komende jaren financiering nodig hebt. Maak kennis met onze nieuwe, unieke roadmap: de weg naar duurzame financiering.

De stappen afgeleid van de succesvolle werkwijze van ons blijven hetzelfde. Wederom beschrijven we, gebaseerd op de klassieke financieringsleer, in de roadmap de fases om tot een zorgvuldige afweging te komen bij het aanboren en selecteren van passende vormen en bronnen van financiering. Echter krijgt het identificeren van het ESG-profiel en de -risico’s van de onderneming nu een nadrukkelijke rol in het proces. Daar ligt de focus.

De complexe en uitgebreide CSRD-regelgeving die sinds begin dit jaar van toepassing is voor grote ondernemingen heeft ruim 1200 bepalingen en regels. Wij hebben dit vertaald naar de kern. Met waardevolle (achtergrond)informatie en verschillende tools – waaronder een vragenlijst, nieuwe KPI’s en een ESG-scorematrix – helpen we de onderneming om ESG-activiteiten duidelijk en communiceerbaar te maken, in lijn met de nieuwe standaarden binnen de financiële wereld.

Zo maken we het concreet en behapbaar en wordt er met succes een passende financiering gerealiseerd.

Indien u vragen heeft of meer zou willen weten over onze dienstverlening neemt u dan contact met ons op via onze contactpagina of het contactformulier.

Valutarisico Poolse Zloty, FX management en aandachtspunten

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 8 februari 2024.

Een vastgoed relatie van ons heeft sinds kort en voor ’t eerst aanraking met FX management vanwege de opstart van projecten in Polen. Naast een goede identificatie van het valutarisico zien wij hierbij een aantal aandachtspunten welke wij hebben verwerkt in een korte presentatie.

Indien u ook aanraking heeft met valutarisico en -management dan informeren wij u graag over onze dienstverlening.

Lange rente sterk gedaald, wat zijn de mogelijkheden?

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 12 januari 2024.

Sinds de high in oktober daalde de lange EUR rente met ca. 1,10% tot eind december waar we de voorlopige low hebben gezien. De afgelopen 2 weken zijn we weer 25 basispunten hoger ook omdat beleggers (eerst in de VS) de sterke daling “overdreven” vonden ook gelet op de inflatieverwachtingen. Vandaar deze correctie.

3-mnd Euribor is momenteel 3,94%. Rabobank verwacht dat deze over een ½ jaar 4,09% is en over 1 jaar 3,53%. Rabobank verwacht niet dat de ECB snel de beleidsrente gaat verlagen. Hooguit 2x met 0,25% tweede helft 2024. De verwachting hieromtrent verschilt per bank / analist.

5-jaar IRS:

Huidige EUR curve (10 januari 2024):

 • Invers tot 5-jaars, daarna upward sloping tot 14-jaars, vervolgens wederom invers tot 50-jaars
 • 3-mnd Euribor 3,94%, 3-jaars 2,53%, 5-jaars 2,46%, 10-jaars 2,53%

Forward rates:

Forward periode              looptijd IRS                      forward IRS

6 mnd                                 3 jaar                                  2,31%

6 mnd                                 5 jaar                                  2,31%

1 jaar                                  3 jaar                                  2,18%

1 jaar                                  5 jaar                                  2,25%

1 ½ jaar                              3 jaar                                  2,16%

1 ½ jaar                              5 jaar                                  2,26%

Mede gelet op de sterk gedaalde lange rente en de inverse rentecurve met als gevolg lagere forward rentes bevelen wij aan om het volgende in overweging te nemen:

 • Reeds nu actief voor te sorteren en te anticiperen op aankomende renteherzieningen en herfinancieringen in 2024 en 2025 en op nieuwe financieringen voor nieuwe aankomende projecten en vastgoedobjecten
 • De on boarding bij Treasury afdelingen van relatiebanken opstarten, zodat er lichten op groen staan bij Treasury om rente te kunnen indekken. Dit is dan geen verplichting maar een mogelijkheid. Hierdoor kan direct worden geschakeld voor rente indekking indien dit wenselijk is. Hiermee kan de rentecomponent evt. ook worden “losgekoppeld” van de financiering en kan rente separaat worden gemanaged. Financiering ligt er natuurlijk wel altijd aan ten grondslag.
 • Mogelijkheden van Swaptions: afdekking van toekomstige IRS rente op basis van huidige markt. Met het kopen van een Swaption wordt indekking verkregen tegen een stijging van de IRS rente en van een evt. daling wordt geprofiteerd.
 • Forward start IRS (evt. met optional break voor de bank per effectieve ingangsdatum indien er nog geen langer commitment is), forward lening
 • Blend & extend, rentemiddeling: het verlengen van de looptijd of doorsluiten van de huidige rentevast periode waarbij extra looptijd indekking plaatsvindt tegen de recentelijk sterk gedaalde rente.

Indien u hierover vragen heeft of u zou de mogelijkheden willen weten voor uw situatie dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen.

Treasury-linQ in Vastgoedjournaal: pre-hedging rente en waarborgen financierbaarheid

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties
 •  redactie 
 •  2 oktober 2023 om 11:50 
 •  7 minuten leestijd

Omdat (her)financiering bij de bank in deze dagen best wel wat tijd en moeite kan vergen, kan het vooraf maximeren van een rentepercentage (pre-hedging) een goed idee zijn. Het kan een financiering krijgen vergemakkelijken. Jan Rietveld van Treasury-linQ legt uit hoe het werkt en wanneer het van toepassing kan zijn.

Al langere tijd laat de kapitaalmarktrente een opmerkelijk beeld zien: nog steeds is sprake van een inverse rentestructuur waarbij de langere looptijden lagere tarieven laten zien dan de kortere looptijden. De afgelopen tijd heeft de rentecurve echter wel een opwaartse parallelle shift laten zien voor looptijden vanaf 1-2 jaars (zie grafiek). Reden voor de hogere rente is natuurlijk  dat de Europese Centrale Bank (ECB) in de loop van 2023 bij alle meetings en rentebesluiten telkens haar depositorente verhoogde. Stond de depositorente begin dit jaar nog op 2,0 procent, met de laatste verhoging van donderdag 14 september is inmiddels het huidige niveau van 4,0 procent bereikt. De invloed van de rentepolitiek van de ECB is het sterkste op de geldmarktrente oftewel het korte eind van de curve met een looptijd tot circa 2 jaar. Zo is 3-mnd Euribor (de rente die banken elkaar berekenen) van 2,33 procent in januari naar het huidige niveau van 3,95 procent gestegen.

De kapitaalmarktrente met looptijden langer dan 2 jaar wordt ook beïnvloed door andere factoren zoals de inflatieverwachtingen voor de langere termijn. Inmiddels is gebleken dat de inflatie langer op hoog niveau zal blijven dan eerder gedacht. Er zijn nu echter ook signalen dat de EU-economie behoorlijk aan het afkoelen is en zou kunnen afstevenen op een (milde) recessie. Hierdoor zal de ECB voor wat betreft aanpassingen en timing van beleid goed moeten balanceren.

Ook voor bank grote veranderingen
De sterk opgelopen marktrente is inmiddels goed voelbaar voor veel vastgoedondernemingen en –beleggers. Aangezien banken in hun renteopslagen zowel debiteurenopslagen als liquiditeitsopslagen meenemen komt daarmee de cliënt- of contractrente inmiddels op een behoorlijk hoog niveau terecht. Dat is niet alleen voor de vastgoedonderneming van belang, ook voor de bank of financier brengt dit grote veranderingen met zich mee. Als de grenzen van de door de bank gehanteerde convenanten zoals DSCR (kredietwaardigheid), debt yields (risicomaatstaf lening) in zicht komen, komen ook de  zogenaamde hurdle rates (minimaal geaccepteerde rendementen) voor de bank in zicht. Dit is van invloed op de interne aanvraag van de bankmedewerker bij zijn risk-afdeling en op de fiatteringsbeslissing van het krediet comité voor zowel nieuwe financieringsaanvragen als ook voor herfinancieringen en verlengingen.

Dit interne proces bij de bank/financier kan 2-3 maanden of zelfs langer in beslag nemen. Het kan daarbij soms helpen dat met pre-hedging de maximale basis en marktrente reeds is afgedekt. De vastgoedondernemer kan hiermee het risico afdekken op een hogere rente tijdens de gehele looptijd van de lening als die uiteindelijk wordt toegekend, maar voor de bank kan die pre-hedging een extra zekerheid zijn dat de vastgoedondernemer kan voldoen aan zijn verplichtingen. 

Swaption
Als de geschatte periode van behandeling/fiattering bij een bank circa 3 maanden is, kan worden overwogen om rekening houdend met gewenste looptijd, hoofdsom, aflossing, etcetera een Swaption (3-mnd optie) op de marktrente (Interest Rate Swap of IRS) te kopen. Hiermee is het opwaarts renterisico afgedekt en wordt van een eventuele rentedaling nog geprofiteerd. Aangezien het een korte renteoptie betreft, tegen betaling van de optiepremie, worden alleen rechten tot compensatie verkregen en worden er nog geen verplichtingen aangegaan. De marktwaarde van de gekochte renteoptie zal nooit negatief zijn.

De premie van de Swaption is afhankelijk van onder meer de hoofdsom, looptijd, IRS uitoefenrente en geldende rentevolatiliteit. De afgelopen tijd gaat de IRS rente meer ‘sideways’ en zijn er minder heftige rentefluctuaties dan begin dit jaar. Dit betekent dat de rentevolatiliteit nu een stuk lager is en daardoor de Swaption-premies navenant lager zijn. Een (pre)hedge met een Swaption kan ook op basis van zogenaamde ‘cash-settlement’ worden overeengekomen. Dat betekent dat als de optie waarde heeft bij expiratie er niet daadwerkelijk een IRS hoeft te worden aangegaan maar dat er een settlement plaatsvindt van de positieve waarde. Deze positieve waarde kan vervolgens worden verdisconteerd in de contractrente en heeft in feite de gestegen marktrente geneutraliseerd.

Er zijn ook andere situaties denkbaar waarbij pre-hedging kan worden overwogen, zoals:
-voor de periode van structurering en doorlooptijd bij de vastgoedonderneming waarbij het ongewenst is om te worden geconfronteerd met aanzienlijke rentestijgingen gedurende de doorlooptijd;
-voor de resterende periode tot einddatum of renteherzieningsmoment van een bestaande financiering die te zijner tijd dient te worden geherfinancierd.

In bepaalde situaties kan (pre)hedging natuurlijk ook met structurering van vaste leningen of IRS worden overwogen zoals ook met forward start IRS. Hoewel hierover geen optiepremie is verschuldigd zoals bij de Swaption wel het geval is, kan een IRS wel negatief in marktwaarde ontwikkelen indien de IRS rente daalt na het afsluiten ervan. Mogelijk zal de bank bij een forward start IRS een obligofaciliteit moeten inruimen of zekerheden verlangen.

Het voordeel van bovengenoemde benadering is dat met actief rentemanagement de (toekomstige) financierbaarheid kan worden gewaarborgd. Er dient bij de bepaling van de juiste (pre)hedge strategie telkens goed naar de randvoorwaarden te worden gekeken.

EUR forward rentes
Vanwege de inverse rentestructuur is er nog steeds sprake van forward rentes die lager liggen dan spot of direct startende rentes. De zogenaamde forward discounts zijn nog iets groter geworden dan begin dit jaar aangezien de curve in het segment 1-5 jaar enigszins meer invers is geworden. Ter referentie zie onderstaand overzicht. Op basis van de tarieven per 2 oktober 2023: een direct startende vaste rente voor 3 jaar zou uitkomen op een vaste rente (IRS) van 3,41%. Als de vaste rente over 6 maanden start voor een periode van 3 jaar dan is deze 3,24%. En als de vaste rente over 2 jaar vanaf heden start voor een periode van 3 jaar dan is deze 3,01%.

Forward periode       Looptijd          Vaste rente

Geen                            3 jaar               3,41%

6 maanden                 3 jaar               3,24%

1 jaar                           3 jaar               3,09%

2 jaar                           3 jaar               3,01%

Forward periode       Looptijd          Vaste rente

Geen                            5 jaar               3,27%

6 maanden                 5 jaar                3,17%

1 jaar                           5 jaar                3,10%

2 jaar                           5 jaar                3,09%

Bron: Thomson Reuters Refinitiv 2 oktober 2023. EUR Hoofdsom: bullet zonder aflossingen, EUR rente: per kwartaal op basis van maand juist / jaar 360 dagen

Jan Rietveld is oprichter en eigenaar van Treasury-linQ, een Finance & Treasury adviseur. Treasury-linQ adviseert en geeft Treasury support aan menig onderneming in het vastgoed bij financiering en beheersing van renterisico.

https://vastgoedjournaal.nl/news/61154/hoe-je-door-pre-hedging-je-toekomstige-financierbaarheid-kan-waarborgen

Treasury-linQ in Vastgoedjournaal over inverse rentestructuur en -curve

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 18 januari 2023.

Inverse rentestructuur biedt kansen voor vastgoedbelegger

Doordat beleggers vooruitlopen op een mogelijke recessie en de centrale banken hard op de rem zijn gaan staan om de inflatie in te dammen, is er een inverse rentestructuur ontstaan. Voor vastgoedbeleggers een mogelijkheid te profiteren van de lagere lange rente.

EUR renteswap curve, bron: Thomson Reuters Refinitiv 10 januari 2023.

Dat zegt Jan Rietveld van Treasury-linQ, een Finance & Treasury adviseur. Voor veel vastgoedondernemingen wordt actief rentemanagement steeds belangrijker sinds de Euro rente sinds begin 2022 een sterk opwaartse beweging laat zien. Een jaar geleden noteerde het driemaandse Euribor nog -0,57 procent en vandaag is dit 2,33 procent. Het 5-jaar tarief noteerde een jaar geleden nog 0,00 procent en vandaag is dit 2,85 procent. Een belangrijke rol hierbij speelt de inflatie ontwikkeling, de verwachting hierover en de rentepolitiek van de ECB. De ECB heeft haar depositorente inmiddels fors verhoogd en zij zal hier naar verwachting de komende maanden nog mee doorgaan.

Lange rente lager
Maar het zijn de rentes voor de korte termijnleningen die zijn gestegen. De rentes voor financieringen voor de lange termijn zijn nu juist lager dan de vergoedingen die worden geboden voor leningen met een korte looptijd. Dat is bijzonder. De EUR renteswap curve op 10 januari 2023 (zie boven) laat de huidige rentecurve zien vanaf een looptijd van 1 dag tot aan 50 jaar. Bij een normale rentestructuur laat de rentecurve een stijgende lijn zien waar de tarieven hoger zijn naarmate de looptijd langer is. Historisch gezien is hiervan meestal sprake. Bij de huidige rentecurve is dit het geval tot aan 2 jaar.

Nu is er sprake van een zogenaamde omgekeerde of inverse rentestructuur waar de tarieven lager worden naarmate de looptijd langer is. Financieringen met looptijden langer dan twee jaar hebben nu juist een lagere rente. Een dergelijke situatie doet zich doorgaans voor wanneer de centrale bank de officiële tarieven (korte rente) sterk heeft verhoogd en als beleggers naar zekerheid vluchten en lang(er) lopende obligaties kopen. Beleggers prijzen een recessieverwachting voor de korte termijn in waardoor financieringen met een korte looptijd minder trek zijn. Maar ze verwachten kennelijk dat de inflatie over twee jaar weer onder controle is, reden waarom obligaties met een looptijd langer dan twee jaar meer in trek zijn en de beleggers er dus een lagere vergoeding voor krijgen.

Recessie?
De vraag is natuurlijk of de huidige inverse rentecurve een voorspeller is van een op handen zijnde recessie. In de afgelopen 60 jaar bleek dit in de VS steeds het geval te zijn maar kon het wel één tot twee jaar duren voordat de recessie losbrak vanaf het ontstaan van de inverse curve. Maar in Europa was de inverse curve niet altijd een voorspeller van een recessie. Er zijn ook inverse rentestructuren geweest zonder dat er een recessie volgde.

‘Hoe dan ook,’ zegt Jan Rietveld, ‘een vastgoedonderneming kan met zijn financieringen inspelen op deze bijzondere situatie.

Jan Rietveld is oprichter en eigenaar van Treasury-linQ, een finance & treasury adviseur. Treasury-linQ adviseert en geeft treasury-support aan vastgoedondernemingen bij financiering en beheersing van renterisico

Het kan interessant zijn voor een vastgoedonderneming om de vervalkalender van financieringen in de gaten te houden en nu al actie te ondernemen op toekomstige vervalmomenten. Denk aan renteherziening, herfinanciering en toekomstige financieringen.’

Rietveld adviseert zijn relaties in vastgoed om van de lagere lange rente gebruik te maken door zich nu bijvoorbeeld in te dekken tegen een eventuele verdere rentestijging of gebruik te maken van de nu lagere forward rentetarieven. Dit kan met rente-instrumenten zoals renteswaps en rentecaps, maar deze mogelijkheden zijn er zeker ook bij de traditionele vastrentende leningen.

EUR forward rentes

EUR Hoofdsom: zonder aflossingen. EUR rente: per kwartaal o.b.v. maand juist / jaar 360 dagen:

Forward periode       Looptijd          Vaste rente

Geen                            3 jaar               3,00%

6 maanden                 3 jaar               2,97%

1 jaar                           3 jaar               2,80%

2 jaar                           3 jaar               2,62%

Forward periode       Looptijd          Vaste rente

Geen                            5 jaar               2,85%

6 maanden                 5 jaar               2,83%

1 jaar                           5 jaar               2,73%

2 jaar                           5 jaar                2,64%

Forward periode       Looptijd          Vaste rente

Geen                            7 jaar               2,81%

6 maanden                 7 jaar               2,80%

1 jaar                           7 jaar               2,74%

2 jaar                           7 jaar               2,71%

Bron: Thomson Reuters Refinitiv 10 januari 2023

Voor het artikel in Vastgoedjournaal (voor abonnees)

Hoe houd ik als vastgoedonderneming greep op de rentecomponent?

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 13 oktober 2022.

Jan Rietveld

Als Finance & Treasury adviseur mogen wij inmiddels menig onderneming in het vastgoed van advies en Treasury support voorzien bij financiering en beheersing van renterisico. Gezien het belang van de rentecomponent voor ondernemingen in vastgoed delen wij graag onze recente ervaringen. Indien u meer zou willen weten over de mogelijkheden voor uw situatie neemt u dan contact met ons op via jan.rietveld@treasurylinq.com  of 06-30736804.

Renteontwikkeling

Begin 2022 noteerde het 3-mnd Euribor en 5-jaar renteswap tarief resp. minus 0,60% en 0,00%! Sindsdien zal de ongekende ontwikkeling hiervan u niet zijn ontgaan. De huidige rentetarieven zijn in historisch perspectief nog steeds lager dan een lang historisch gemiddelde, echter wij zien het rentebeeld wel gaandeweg steeds verder wijzigen. Inmiddels zijn genoemde tarieven in ruim 9 maanden opgelopen met resp. 1,90% en 3,00%! Dit onder invloed van de sterk opgelopen inflatie(verwachtingen) en door ECB renteverhogingen. Bij de volgende ECB meetings in oktober en december worden opnieuw renteverhogingen verwacht. Tot op zekere hoogte zijn deze marktverwachtingen reeds in de huidige rentes verwerkt. In de Euribor tarieven welke een korte looptijd hebben zal dit nog niet geheel het geval zijn. Wij verwachten dan ook dat 3-mnd Euribor (13 oktober jl. 1,36%) onder invloed van a.s. ECB verhogingen de komende maanden nog flink zal doorstijgen tot een niveau hoger dan 2%! Zie onder een grafiek van 3-mnd Euribor en de 5-jaar renteswap.

Bron: Refinitiv; Grafiek 3-mnd Euribor (paars) en 5-jaar renteswap (oranje) sinds begin van 2022.

Hoe houd ik als vastgoedonderneming greep op de rentecomponent?

Naast de effecten op waarderingen van vastgoed heeft de renteontwikkeling natuurlijk ook aanzienlijke gevolgen voor vastgoedfinancieringen en de (toekomstige) rentelasten. Het begint ons inziens met actief rentemanagement. De onderneming kan allereerst het renterisico inzichtelijk maken aan de hand van een financiering- en rentevervalkalender. Daarnaast zijn van belang de gewenste verhouding vaste rente vs. variabele rente, de gewenste hedge ratio (omvang als percentage van totale financieringsbehoefte), de hedge horizon (looptijd), spreiding van het renterisico.

Het renterisico kan worden beheerst met vastrentende financieringen, echter ook met rente-instrumenten, zoals renteswaps, rentecaps en swaptions. Met rente-instrumenten kan desgewenst met een “forward karakter” naadloos worden aangesloten op toekomstige data van herfinanciering en/of renteherziening. Hierdoor hoeft niet te worden afgewacht tot het moment in de toekomst.

Voor financieringen welke binnen afzienbare tijd geherfinancierd dienen te worden kan evt. reeds nu (deels) het renterisico worden afgedekt. Veronderstel bijv. een herfinanciering per 31 december 2023. Mogelijkheden zijn:

 • Het kopen van een Swaption met cash-settlement. Het betreft in dit voorbeeld een optie tot 31 december 2023 op bijv. een 5-jaar vaste rente. Indien de rente daalt dan zal de optie zonder waarde expireren, echter kan tegen de gedaalde marktrente worden geherfinancierd. Indien de rente stijgt dan wordt tegen de gestegen marktrente geherfinancierd, echter er vindt tevens een positieve cash-settlement plaats aangezien de Swaption in-the-money expireert;
 • Het sluiten van een forward start renteswap met als ingangsdatum 31 december 2023 en een looptijd van bijv. 5 jaar al dan niet met optional break voor de bank indien de bank nog geen commitment wil aangaan na de datum van herfinanciering. Mocht de herfinanciering bij de bank niet doorgaan dan vindt er op 31 december 2023 een voortijdige beëindiging van de renteswap (unwinding) plaats onder verrekening van marktwaarde. Indien de rente tussentijds is gestegen dan zal dit een positieve marktwaarde zijn, welke dient ter compensatie voor de “duurdere” herfinanciering elders. Indien de rente tussentijds is gedaald dan zal dit een negatieve marktwaarde zijn, maar hier staat tegenover dat elders op basis van de gedaalde marktrente kan worden geherfinancierd;
 • Vervroegd herfinancieren.

 Financiering en doorlooptijd bij banken

Indien de vastgoedonderneming kan kiezen uit meer dan 1 offerte kan bij deze hoge rente volatiliteit blijken dat de beste offerte op voorhand achteraf bij lange na niet de meest gunstige tariefstelling oplevert. Dit komt omdat de doorlooptijden bij banken nogal kunnen verschillen en het inkooptarief (funding) pas door de bank wordt bepaald bij formalisatie en ondertekening van de offerte. Hierdoor wordt een aanzienlijk marktrisico gelopen. Illustratief is de opwaartse rentebeweging sinds juli met ca. 2%! Met een 2-5 jaar rente van 3% en daar bovenop nog de kredietopslag van de bank komen voor vastgoedondernemingen kritische niveaus in zicht of deze zijn reeds bereikt. Hierdoor kan de renteontwikkeling tijdens de steeds langer wordende behandeling bij financiers een “deal breaker” worden.

Pre hedging met bijv. swaptions
Bij een aantal relaties kijken wij naar de mogelijkheid van pre hedging gebruik makend van bijv. swaptions waarmee bovengenoemd risico gedurende bijv. 2-3 maanden kan worden afgedekt. Hiermee wordt enerzijds een verder stijgende rente afgedekt en mocht de rente tussentijds dalen dan wordt hiervan geprofiteerd. Alternatief is een forward start renteswap al dan niet met een optional break.

 

 

Herstelkader rentederivaten: Geschillencommissie doet uitspraak in voordeel relatie in de zorg

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 2 juni 2022.

Herstelkader rentederivaten: Geschillencommissie doet uitspraak in voordeel relatie in de zorg.

Ruim 2 jaar geleden startten wij een opdracht voor  een tweetal Stichtingen in de zorg. De Stichtingen hebben als doel het voorzien in woonbehoefte van senioren en het verlenen van zorg. In 2007 werden door 1 van de Stichtingen een financiering en een daaraan gerelateerde renteswap bij de Bank afgesloten. Eind 2010 werd de financiering opgesplitst, zodat een deel overging naar de andere Stichting. De renteswap is destijds in z’n geheel “verhangen” naar de andere Stichting. Hier ontstond vanaf dat moment een zgn. overhedge in omvang. Meermaals werd door relatie bij de bank gereclameerd dat het niet correct was. Pas in de loop van 2014 werd de renteswap geherstructureerd en pro rata verdeeld over de 2 Stichtingen gelet op de omvang van de financieringen.

De Bank gaf in haar aanbieding uit hoofde van het Herstelkader rentederivaten geen vergoeding voor genoemde overhedge. Motivatie: er zou sprake zijn van zgn. bancaire nauwe verbondenheid tussen de 2 Stichtingen en pas in het laatste stadium nam de Bank het standpunt in dat er sprake zou zijn van een Groep. Voor ons en onze samenwerkingspartner op juridisch gebied waren er moverende redenen om de stelling van de Bank te betwisten. Dit resulteerde in een Bindend Advies aanvraag bij de Geschillencommissie. De uitspraak van de commissie is bindend naar beide partijen, Stichtingen en Bank.

Uitspraak Geschillencommissie:

De Bank heeft zich in zijn Zienswijze (subsidiair) op het standpunt gesteld dat sprake is van bancair nauwe verbondenheid tussen de Stichtingen. Gelet op voetnoot 22 bij paragraaf 3.3.2 van het Herstelkader zijn partijen bancair nauw verbonden (i) in het geval zij allen direct gebruik maken van de Variabelrentende Lening die door de betreffende Rentederivaten werd afgedekt of (ii) indien de Variabelrentende Lening strekt ten voordele van de gezamenlijke partijen, waarvan sprake is bij hoofdelijke aansprakelijkheid (niet zijnde een borgtocht).

De Commissie stelt vast dat van beide gevallen geen sprake is. De Bank heeft zich tijdens de mondelinge behandeling voor het eerst op het standpunt gesteld dat sprake zou zijn van een Groep in de zin van het Herstelkader, als gevolg waarvan de betreffende Lening volgens de Bank in het Aanbod aan de MKB-Klant dient te worden betrokken. De Bank heeft in dit verband gewezen op Q&A I.3, waarin staat dat het aan de Bank is om te beoordelen of, aan de hand van beschikbare documenten, met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld of sprake is van een Groep c.q. organisatorische verbondenheid waarna het aan de externe dossierbeoordelaar is om de beoordeling van de Bank te controleren.

De Commissie is van oordeel dat het beroep van de Bank op het Groeps-begrip ontijdig plaatsvond en bovendien onvoldoende onderbouwd is. De Bank heeft eerst op de mondelinge behandeling gesteld dat de Stichtingen tot dezelfde Groep zouden behoren. Daarvoor heeft de Bank beroep gedaan op bancair nauwe verbondenheid als rechtvaardiging voor het betrekken van de betreffende Lening in het Aanbod aan de MKB-Klant. Dit is te laat in het proces. De MKB-Klant heeft hiermee onvoldoende mogelijkheid gehad om zich voldoende gemotiveerd te verweren. Daarnaast is het in de ogen van de Commissie onjuist dat een (ruim) na het doen van het Aanbod ingenomen (cruciaal) standpunt, een rechtvaardiging zou vormen voor een wellicht in dat Aanbod gemaakte keuze. De Bank heeft haar standpunt dat sprake zou zijn van een Groep bovendien onvoldoende onderbouwd.

Treasury-linQ adviseert Victory Group n.a.v. aankoop ABN AMRO hoofdkantoor

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 23 december 2021.

Treasury-linQ heeft Victory Group geadviseerd n.a.v. de aankoop van het ABN AMRO hoofdkantoor voor een bedrag van EUR 765 miljoen. Het betreft de grootste “single (office) asset” vastgoedtransactie ooit in Nederland.

Victory Group werkt in een consortium samen met G&S Vastgoed. Beide partijen hebben een goed trackrecord, samen én individueel. Dit maakte hen een betrouwbare partner voor de bank en de stad. ABN AMRO heeft bij de uitvraag en het selectieproces nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de gemeente Amsterdam met betrekking tot de toekomstige leefbaarheid en diversiteit van de Zuidas. Als toekomstig huurder van een deel van het herontwikkelde gebouw heeft de bank zelf aanvullende duurzaamheidseisen gesteld aan de plannen van de koper en aan het hergebruik van het kenmerkende circulaire paviljoen Circl.

Treasury-linQ heeft Victory Group geadviseerd op Treasury en juridisch gebied gerelateerd aan de financiering en juridische documentatie. Behalve rentehedging heeft Treasury-linQ Victory Group ook begeleid bij het documenteren van de hedging arrangements van de lening voor de aankoop van dit prestigieuze project. Niet alleen is de ISDA confirmatie beoordeeld en onderhandeld, ook is er goed gekeken naar de hedging paragraaf in de leendocumentatie. Een goede match tussen (looptijd) derivaat en inhoud leenovereenkomst is zeer belangrijk.

 

 

Gaat de lange EUR rente verder stijgen?

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum 3 november 2021..

Het is opvallend dat de lange (kapitaalmarkt)rente sinds een paar maanden stijgt onder invloed van oplopende energieprijzen en inflatie. Veel ondernemingen concentreren zich op de korte Euribor rente die nog steeds op ca. -0,50% ligt (3-maands) terwijl de eigenlijke horizon van de onderneming voor renterisico en –gevoeligheid ca. 5 jaar (of langer)  is. Wat we nu zien is dat de korte Euribor tarieven nog stabiel op ca. -0,50% liggen aangezien deze sterk worden beïnvloed door de officiële tarieven van de ECB. Dit zal naar verwachting ook nog wel even zo blijven. Zie onder de uitkomst van een Reuters poll onlangs onder economen m.b.t. ECB rentepolitiek.

Waar sommige ondernemingen zich niet (voldoende) van bewust zijn, is dat de langere (en de voor de onderneming wezenlijke) rente zich anders ontwikkelt dan de korte Euribor rente. Graag verwijzen wij naar bovenstaande grafiek met enerzijds het stabiele verloop van 3-mnd Euribor en anderzijds de  stijgende 4-jaars EUR rente.

Graag attenderen wij u op de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van de huidige historisch zeer lage tarieven en de onderneming tegen renterisico’s te beschermen gelet op de gewenst horizon voor afdekking hiervan. Dit geldt ook voor toekomstige investeringen en/of toekomstige vervalmomenten van bestaande financieringen.

Moraal van het verhaal: Hoewel sommige economen de oplopende lange rente en door de markt in geprijsde tarieven buitensporig vinden, zit het risico met name in een grotere inflatie onzekerheid voor de komende tijd. We weten dus niet hoe dit zal gaan ontwikkelen. Wat we wel weten is dat de huidige tarieven (historisch gezien) nog steeds zeer laag zijn, de kans op rentedaling kleiner lijkt te zijn dan een stijging en dat de onderneming nu kan anticiperen.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp en vrijblijvend de mogelijkheden voor uw situatie zou willen weten, dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen d.m.v. een e-mail naar info@treasurylinq.com of via 06-30736804.

Reuters poll

De Europese Centrale Bank (ECB) zal een van de laatste grote centrale banken zijn die de rente verhoogt na de COVID-19-pandemie, volgens een peiling van Reuters onder economen, die nog steeds zeggen dat het risico dat een renteverhoging eerder komt dan hun huidige voorspelling van 2024.

Hoewel de ECB heeft gezegd dat de recente inflatiestijging van voorbijgaande aard zal zijn en duidelijk heeft aangegeven dat het beleid niet zal worden verstrakt totdat het gemiddeld rond de 2%-doelstelling ligt, prijzen de financiële markten een verhoging later volgend jaar in.

“Onze basisprognose is dat de ECB tot 2024 on hold blijft staan, op basis van onze beoordeling is de inflatie inderdaad van voorbijgaande aard en de verwachting dat de ECB dit als zodanig zal blijven zien”, zegt Bas van Geffen, senior macrostrateeg bij Rabobank.

“Maar tegen de achtergrond van een grotere inflatieonzekerheid, leidt dit tot risico’s voor een eerdere stap. Dat gezegd hebbende, beschouwen we de huidige marktprijzen van een renteverhoging volgend jaar als buitensporig.”

De consensus van de Reuters-peiling van 18-21 oktober wees erop dat de rente tot eind 2023 niet zou worden verhoogd, maar bijna 90% van de economen die reageerden op een aanvullende vraag, 35 van de 40, zei dat het risico was dat deze eerder komt dan verwacht.

Bron: Reuters

 

Herstelkader rentederivaten: Geschillencommissie doet uitspraak in voordeel relatie

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 13 oktober 2021.

Treasury-linQ adviseert een relatie bij de beoordeling van de compensatie door de bank als uitvloeisel van het Herstelkader rentederivaten. Enige tijd geleden heeft relatie de aanbieding van de bank geaccepteerd, echter op een onderdeel werd gelijktijdig zgn. bindend advies aangevraagd bij de Geschillencommissie. De uitspraak door de Geschillencommissie is bindend voor zowel bank als relatie.

Korte beschrijving casus:

Er was initieel een renteswap afgesloten ter afdekking van een bepaalde lening. Naar verloop van tijd ontstond er een zgn. overhedge in looptijd. De bank wees relatie op het speculatieve karakter van een renteswap met negatieve waarde zonder onderliggende lening. De renteswap werd geherstructureerd naar een nieuwe renteswap met langere looptijd en fors hogere vaste rentecoupon ter financiering van de negatieve waarde van de oude renteswap. Hiervoor heeft de bank een andere nieuwe lening en de vaste kern van het Rekening Courant in aanmerking genomen. Relatie betoogde dat dit nooit werd beoogd om deze nieuwe lening en het Rekening Courant af te dekken.

Uitspraak Geschillencommissie:

Naar mening van de Commissie is door de Bank onvoldoende aangetoond dat het daadwerkelijk de bedoeling van de MKB-Klant was om de nieuwe lening en Rekening Courant af te dekken. De hoofdzakelijke reden om de Renteswap naar de nieuwe Renteswap  te herstructureren lijkt het financieren te zijn van de negatieve Marktwaarde van initiële Renteswap. Nu naar mening van de Commissie niet uit het dossier blijkt dat er een duidelijke wens aan de zijde van de MKB-Klant was om de nieuwe lening en Rekening Courant af te dekken, leidt dit tot de beslissing dat alle Netto Kasstromen onder het Rentederivaat volledig door de Bank vergoed moeten worden.

Relatie heeft er geruime tijd een slecht gevoel bij gehad en vond het voorstel met compensatie geen recht doen aan de geleden financiële schade. Reden voor relatie om Treasury-linQ bij te schakelen. Wij zijn verheugd om hierbij, na een lang traject, toegevoegde waarde te hebben geleverd en dat relatie het dossier kan gaan sluiten.