Rentemanagement

Rentemanagement

by tom

Dienstverlening Treasury-linQ – Rentemanagement

Adequaat renterisico management vereist een grondige analyse en aanpak. Er is binnen een organisatie veelal een aanzienlijk belang mee gemoeid. Treasury-linQ kwalificeert en kwantificeert het renterisico, implementeert afdekkingstrategieën en biedt begeleiding en volledig support bij het gehele dynamische renterisico management proces:

Renterisico analyse:

  • Identificatie, waardering van renterisico en het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse.
  • Evaluatie van de al bestaande rente-instrumenten en leningenportefeuille: het toetsen van de bestaande afdekkingstrategieën ten opzichte van het huidige en mogelijk gewijzigd renterisicoprofiel.

Rentehedging programma:

  • Het indienen van het verzoek aan de bank(en) voor een afdekkingstrategie in de vorm van een termsheet, voorzien van toelichting en modaliteiten. De afstemming en het onderhouden van de contacten met de bank(en).
  • Evaluatie van de bank offertes: Toetsing op marktconformiteit en op aansluiting risicoprofiel.
  • Implementatie (strategische) rentehedge: Bank(en) selectie, dry run en deal executie.

Met ruime ervaring bij het gebruik van rente-instrumenten, zoals renteswaps, Caps, Floors, Swaptions, etc. biedt Treasury-linQ haar kennis en expertise aan en staat clienten met raad en daad bij.