Treasury Support

Treasury Support

by Treasury-linQ

Dienstverlening Treasury-linQ – Treasury Support

Treasury-linQ treedt graag op als uw “Treasury & Risk” sparring partner en klankbord bij ad-hoc projecten en bij de uitvoering van de day-to-day activiteiten. Periodiek wordt een bezoek gebracht aan uw organisatie en wordt u geadviseerd op de volgende terreinen:

  • Corporate finance
  • Valuta- en renterisico management
  • Derivaten
  • Cash management
  • Bank relatiemanagement
  • Werkkapitaal

Daarnaast wordt ondersteuning geboden op de momenten die voor uw organisatie van cruciaal belang zijn zoals bij onderhandeling met banken en bij de implementatie van financiering en/of hedging transacties.

Afspraken worden maatwerk voor u uiteengezet in een “Treasury assistance service level agreement”. Hiermee verkrijgt uw organisatie een professionele Treasury & Risk support bij de uitvoering van strategische en operationele taken.