Treasury legal

Treasury legal

by Treasury-linQ

Treasury-linQ heeft gedegen ruime ervaring en expertise op juridisch gebied en stelt deze graag ter beschikking aan haar relaties. Onze aanpak is pragmatisch waardoor juridische advieskosten doorgaans binnen de perken kunnen blijven.

Voorbeelden zijn:

Financiering

Treasury-linQ biedt haar relaties (bankonafhankelijke) juridische ondersteuning bij het onderhandelen van financiering documentatie. Dit kunnen de standaard kredietregelingen van de individuele banken zijn, echter dit kan ook bij documentatie in LMA format.

Rentederivaten

Partijen sluiten bij het aangaan van een financiering veelal gelijktijdig een rentederivaat. Dit om het renterisico op de financiering af te dekken. Banken stellen doorgaans als voorwaarde dat een minimum van de leensom dient te worden afgedekt. Aangezien financiering en rentederivaat nauw met elkaar  verbonden zijn, is het van belang zowel de juridische termen van de financiering als die van de derivatenovereenkomst goed te beoordelen. Van belang is dat de tekst van de financiering niet strijdt met de tekst van de derivatenovereenkomst. Hedge documentatie kan een zgn. ISDA overeenkomst zijn onder Engels recht of een juridische raamovereenkomst volgens lokaal recht.

Belangrijke punten zijn o.m.:

  • Goed beoordelen van hedging paragrafen in de leendocumentatie
  • Letten op eventueel verleende zekerheden
  • Zorgplicht
  • Default risico’s beoordelen
  • Beoordelen van confirmaties

Aanvullende documentatie

Sinds enige tijd worden ondernemingen in toenemende mate geconfronteerd met veel extra (juridische) documentatie zoals bijv. MiFID, EMIR, FMIA, Treasury intake formulieren en inventarisatie door banken, etc. Wij staan u ook hier graag bij met een onafhankelijke legal opinion.