Treasury Desk

Treasury Desk

by Treasury-linQ

Dienstverlening Treasury-linQ – Treasury Desk

Organisaties kunnen enerzijds worden geconfronteerd met aanzienlijke valuta-, grondstof- en renterisico’s en anderzijds met volatiliteit op de financiële markten. Bovendien worden regelmatig geavanceerde en complexe bank producten aangeboden om deze risico’s te beheersen. De primaire doelstelling van Treasury-linQ is om een brug te slaan naar de financiële sector en om het geheel van markten, risico en afdekking transparant te maken.

Alle cliënten van Treasury-linQ hebben toegang tot de functionaliteit van onze Treasury Desk. Met ruime bancaire ervaring en marktkennis staan wij onze cliënten met raad en daad bij. Wij beschikken over diverse modellen waarmee alle financiële derivaten zoals forwards, swaps en opties marktconform kunnen worden gewaardeerd. De Treasury Desk diensten zijn gericht op assistentie bij onder meer:

  • levering van actuele markt- en koersinformatie
  • interpretatie van financiële markten
  • timing van transacties
  • request for proposal aan banken
  • implementatie van afdekking strategieën
  • bancaire onderhandeling
  • monitoring van de portefeuille
  • marktconforme waardering, structurering en unwinding van derivaten, investments en leningen
  • berekening funding tarief of vervroegde aflossing van een lening
  • emerging markets