Profiel

Profiel

by Treasury-linQ

Profiel Treasury-linQ – Filosofie

De bedrijfsnaam Treasury-linQ vraagt om een korte toelichting. Het woord linQ staat voor “language integrated query”. Letterlijk betekent dit “een vraag opgesloten in de taal”. Indien dit wordt vertaald naar onze dienstverlening en ons specialisme: “Een vraag/probleemstelling opgesloten in het vak jargon Treasury”. Daarnaast betekent het vergelijkbare woord “link” ook wel verbinding.

Treasury-linQ:

• biedt assistentie bij finance, treasury, risico, investment en cash management vraagstukken.

• vervult een brugfunctie tussen enerzijds een specifieke behoefte, vraag- of probleemstelling van een organisatie en anderzijds de aanwezige ervaring, kennis en expertise in Treasury & Risk en financiële markten.

• fungeert als uw sparring partner en klankbord met als primaire doelstelling de verschaffing van volledige transparantie op het gebied van Treasury & Risk en financiële markten.

• geeft haar cliënten toegang tot de functionaliteit van een Treasury Desk.

• biedt support bij de bancaire onderhandeling met inachtneming van de bancaire relaties.

• kan worden beschouwd als een externe stafafdeling of verlengstuk van uw organisatie.

• is volledig onafhankelijk, advies gedreven en werkt voor u op project basis of tegen een relatief lage vaste maandelijkse vergoeding.