Peter Stout

Peter Stout

by Treasury-linQ

Profiel Treasury-linQ – Peter Stout

Peter Stout (1962) is 27 jaar werkzaam geweest in de bancaire sector. Na de afronding van zijn commercieel economische studie, is hij in het begin van de jaren tachtig na een intern opleidingstraject bij de ABN Bank in Rotterdam, gestart in een adviesfunctie voor zakelijke relaties. In zijn verdere bancaire periode is Peter altijd actief geweest in functies die gericht waren op het adviseren van zakelijke relaties en het aansturen van teams . In 1999 maakte hij de overstap naar de Rabobank, waar hij actief werd als senior accountmanager. Binnen de Rabobank organisatie is Peter vervolgens 10 jaar werkzaam geweest bij Rabobank Hardinxveld-Giessendam, waar hij functies heeft bekleed als Teamleider Zakelijke Relaties en Manager Binnenvaart.

Peter heeft een specialisatie ontwikkeld op het gebied van het financieren van de (binnen)scheepvaart, scheepsbouw en haven gerelateerde bedrijven.

Mede in verband met deze specialisatie heeft Peter in 2010 een carrière switch gemaakt, door over te stappen naar het bedrijfsleven. Tot begin 2016 was hij actief als Finance manager bij een middelgrote scheepsbouwer, waar hij verantwoordelijk was voor het managen van de afdeling Shipping. Vanaf medio 2016 werkt Peter voor Treasury-linQ. Hij is met name actief in het onderhouden van contacten met (potentiele) relaties op het gebied van het Herstelkader en Finance vraagstukken.

Expertise gebieden:
Finance, Analyse.

Peter Stout