Herstelkader rentederivaten: Geschillencommissie doet uitspraak in voordeel relatie

Herstelkader rentederivaten: Geschillencommissie doet uitspraak in voordeel relatie

by Treasury-linQ

Hilversum, 13 oktober 2021.

Treasury-linQ adviseert een relatie bij de beoordeling van de compensatie door de bank als uitvloeisel van het Herstelkader rentederivaten. Enige tijd geleden heeft relatie de aanbieding van de bank geaccepteerd, echter op een onderdeel werd gelijktijdig zgn. bindend advies aangevraagd bij de Geschillencommissie. De uitspraak door de Geschillencommissie is bindend voor zowel bank als relatie.

Korte beschrijving casus:

Er was initieel een renteswap afgesloten ter afdekking van een bepaalde lening. Naar verloop van tijd ontstond er een zgn. overhedge in looptijd. De bank wees relatie op het speculatieve karakter van een renteswap met negatieve waarde zonder onderliggende lening. De renteswap werd geherstructureerd naar een nieuwe renteswap met langere looptijd en fors hogere vaste rentecoupon ter financiering van de negatieve waarde van de oude renteswap. Hiervoor heeft de bank een andere nieuwe lening en de vaste kern van het Rekening Courant in aanmerking genomen. Relatie betoogde dat dit nooit werd beoogd om deze nieuwe lening en het Rekening Courant af te dekken.

Uitspraak Geschillencommissie:

Naar mening van de Commissie is door de Bank onvoldoende aangetoond dat het daadwerkelijk de bedoeling van de MKB-Klant was om de nieuwe lening en Rekening Courant af te dekken. De hoofdzakelijke reden om de Renteswap naar de nieuwe Renteswap  te herstructureren lijkt het financieren te zijn van de negatieve Marktwaarde van initiële Renteswap. Nu naar mening van de Commissie niet uit het dossier blijkt dat er een duidelijke wens aan de zijde van de MKB-Klant was om de nieuwe lening en Rekening Courant af te dekken, leidt dit tot de beslissing dat alle Netto Kasstromen onder het Rentederivaat volledig door de Bank vergoed moeten worden.

Relatie heeft er geruime tijd een slecht gevoel bij gehad en vond het voorstel met compensatie geen recht doen aan de geleden financiële schade. Reden voor relatie om Treasury-linQ bij te schakelen. Wij zijn verheugd om hierbij, na een lang traject, toegevoegde waarde te hebben geleverd en dat relatie het dossier kan gaan sluiten.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *