Hoe omgaan met valutarisico in 2023 en verder?

Hoe omgaan met valutarisico in 2023 en verder?

by Treasury-linQ

Hilversum, 3 november 2022.

Hoe omgaan met valutarisico in 2023 en verder?

Geruime tijd is er in voorname valutaparen zoals EUR/USD en EUR/GBP betrekkelijk weinig volatiliteit geweest. Dat is in de loop van dit jaar wel veranderd met onder meer de ontwikkelingen in de energiemarkten, inflatie en door het verschil in rentepolitiek en timing bij de diverse centrale banken.

Zie onder de grafieken van EUR/USD en EUR/GBP over de afgelopen 2 jaar

 

 

 

Nu het einde van 2022 met rasse schreden nadert, zullen vele ondernemingen hun budget of calculatiekoers voor 2023 gaan bepalen of zij hebben dit reeds gedaan. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van het business model en welke factoren het valutarisico beïnvloeden.

Wij zien nogal eens bij ondernemingen dat het afdekken van het valutarisico ad-hoc plaatsvindt en dat er teveel onnodige transacties worden gedaan. Het is zeer belangrijk om allereerst het valutarisico adequaat te identificeren en vervolgens te kwantificeren en waarderen alvorens over te gaan tot afdekking ervan.

Ook willen wij het toegenomen belang van valutamanagement en cashmanagement benadrukken nu de rente van EUR en vreemde valuta aanzienlijk is gestegen. Met kortlopende valutaswap technieken kan het renteresultaat mogelijk aanzienlijk worden verbeterd.

Case: Export / onderneming met USD cash inflows

Veronderstel een onderneming die producten en/of diensten exporteert waarvoor de onderneming in de toekomst USD zal ontvangen. Indien er voor 2023 met een budget of calculatiekoers wordt gewerkt dan zal deze rond deze tijd worden bepaald of dit is inmiddels gedaan. De huidige EUR/USD koers is 0,9750 en de 3-mnd, 6-mnd, 9-mnd en 12-mnd termijnkoers is nu resp. 0,9825, 0,9890, 0,9950 en 1,0010. Uit de Reuters poll blijkt dat de consensus van alle verwachtingen van analisten medio 2023 een niveau van 1,04 of hoger zal zijn. Dit betreft het gemiddelde uit een groot aantal forecasts van economen van financiële instellingen.

Dit zou ervoor pleiten om het valutarisico tot op zekere hoogte met termijncontracten af te dekken waarmee de toekomstige EUR opbrengsten worden gefixeerd en veilig gesteld op basis van de huidige valutamarkt en koersniveaus. Nadeel is dat er een opportunity loss wordt geleden indien de EUR/USD koers tegen de verwachting in verder zal gaan dalen. Echter vanuit risicomanagement perspectief in het vooral belangrijk dat de EUR opbrengsten op basis van de vastgestelde budget en calculatiekoers worden gerealiseerd.

Case: Import / onderneming met USD cash outflows

Veronderstel een onderneming die producten en/of diensten importeert waarvoor de onderneming in de toekomst USD zal moeten betalen. Indien er voor 2023 met een budget of calculatiekoers wordt gewerkt dan zal deze rond deze tijd worden bepaald of dit is inmiddels gedaan. De huidige EUR/USD koers is 0,9750 en de 3-mnd, 6-mnd, 9-mnd en 12-mnd termijnkoers is nu resp. 0,9825, 0,9890, 0,9950 en 1,0010. Uit de Reuters poll blijkt dat de consensus van alle verwachtingen van analisten medio 2023 een niveau van 1,04 of hoger zal zijn. Dit betreft het gemiddelde uit een groot aantal forecasts van economen van financiële instellingen.

Dit zou ervoor pleiten om het valutarisico wellicht niet volledig met termijncontracten in te dekken aangezien er een opportunity loss wordt geleden indien de EUR/USD daadwerkelijk oploopt in 2023 volgens de consensus van verwachtingen. Het valutarisico open laten en niet afdekken zal niet raadzaam zijn. Een goed alternatief kan wellicht een afdekkingsstrategie met valutaoptie(s) zijn waarmee het koersrisico van een lagere EUR/USD koers wordt afgedekt, echter waarmee van een verwachte hogere EUR/USD koers wordt geprofiteerd. Hier staat een optiepremie tegenover welke afhankelijk is van onder meer looptijd, hoofdsom en uitoefenprijs. Wellicht dat de onderneming deze optiepremie mee kan nemen in vast te stellen budget en calculatiekoers. Er zijn tevens afdekking strategieën met valutaopties mogelijk waarbij de optiepremie (zelfs tot 0) kan worden gereduceerd. Bijkomend voordeel voor de onderneming kan blijken te zijn dat er een concurrentievoordeel ontstaat aangezien concurrenten de USD als functionele valuta hebben of omdat concurrenten anders hebben afgedekt.

Treasury-linQ adviseert ondernemingen bij de analyse van het valutarisico en bij de beheersing hiervan gebruik makend van de meest geschikte technieken en instrumenten. Verder beschikt Treasury-linQ over de modellen waarmee marktconforme pricings en waarderingen kunnen worden gedaan. Indien u vragen heeft over de mogelijkheden neemt u dan contact met ons op.