Treasury policy / Treasury statuut

Treasury policy / Treasury statuut

by Treasury-linQ

Hilversum, 5 oktober 2021.

Voor een gewaardeerde relatie / Vastgoedonderneming heeft Treasury-linQ onlangs een Treasury statuut vervaardigd. Vanuit de RvC van relatie werd de wens uitgesproken om beleid en richtlijnen te formuleren m.b.t. financiering, financieel risicobeheer, derivaten, verantwoordelijkheden, etc. Uitdrukkelijke wens van relatie was dat het niet een “papieren tijger” zou opleveren, maar dat er een duidelijke koppeling zou worden gemaakt naar de praktijk en operations.

Na diverse interviews en de inventarisatie van reeds bestaand(e) richtlijnen en beleid is het Treasury statuut opgesteld. In onze opzet bleken een aantal eyeopeners voor relatie te zitten die hebben bijgedragen aan het risicobewustzijn en de gewenste beheersing van risico’s.

Na indiening van ons concept ontvingen wij een dik compliment van relatie en haar RvC. Hier doen wij het voor!

Indien u interesse of vragen heeft over dit onderwerp dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen.

Zie onder een kort overzicht van de inhoud van een Treasury statuut/policy en de gewenste input:

Inhoud:

 •   Beleidskader
 •   Doelstelling, risk appetite, doelstelling per risicogebied
 •   Risicobeheer
 •   Financiële risico’s, financierbaarheid, rente, liquiditeit, tegenpartij
 •   Organisatie en verantwoordelijkheden
 •   Planning & control
 •   Jaarplan/mandatering/decharge/rapportage

Input:

 •   Beleidsstukken
 •   Statuten
 •   Risico handvest
 •   Organisatie
 •   P&C cyclus/kader
 •   Liquiditeitsprognose
 •   Jaarcijfers

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *