Treasury-linQ adviseert bij renteswaps CHF 100mio. o.b.v. SARON i.p.v. CHF Libor

Treasury-linQ adviseert bij renteswaps CHF 100mio. o.b.v. SARON i.p.v. CHF Libor

by Treasury-linQ

Hilversum, 6 oktober 2021.

Voor een gewaardeerde buitenlandse relatie in vastgoed heeft Treasury-linQ geadviseerd bij een tweetal renteswaps van CHF 100mio. Relatie wenste het CHF renterisico af te dekken voor de looptijd van de financiering. Voor een percentage van de financiering had de bank tevens een “hedge requirement” gesteld.

Anders dan gebruikelijk tot nu toe hadden deze renteswaps niet 3-mnd CHF Libor als variabele rente, echter dit was 3-mnd Swiss Average Rate Overnight (SARON). Dit heeft alles te maken met de transitie van Libor naar andere referentierentes als gevolg van manipulatie door banken van Libor in het verleden en behoefte aan meer transparantie bij rentefixings.

Er is een wezenlijk verschil tussen CHF Libor en SARON. Bij het eerstgenoemde tarief, zoals bij alle Libor tarieven, werden deze bij renteswaps voorafgaand aan de variabele renteperiode vastgesteld. Hierdoor was reeds vooraf bekend wat de renteverrekening achteraf (in deze casus na 3 maanden) zou zijn. Bij 3-mnd compounded SARON is sprake van een zgn. “backward looking methode”, m.a.w. het gemiddelde tarief achteraf van de Overnight tarieven gedurende de 3-mnd periode.

De deadline voor transitie van CHF Libor naar SARON is eind 2021. Opmerkelijk is dat de liquiditeit bij SARON renteswaps inmiddels behoorlijk goed is. Dit geldt nog niet voor SARON Rentecaps, hoewel wordt verwacht dat dit snel zal gaan verbeteren mede met het oog op de a.s. deadline.

Aandachtspunten bij deze transacties:

  •   Asymmetrie referentierente financiering vs. referentierente renteswaps.
  •   In beide gevallen betreft het SARON, echter deze heeft in de financiering een floor van 0%.
  •   In de renteswap wordt een negatieve 3-mnd SARON (momenteel -0,75%) ontvangen en dus betaald.
  •   Reductie renteopslag financiering vanwege negatieve SARON voor geswapte gedeelte.
  •   Hedge documentatie: review Swiss Master Agreement (SMA).
  •   Review draft renteswap confirmaties voorafgaand aan transacties.
  •   Review document Financial Markets Infrastructure Act (FMIA).

Treasury-linQ heeft support geboden bij het gehele rentehedging traject inclusief de juridische aspecten. Indien u vragen heeft over dergelijke trajecten en/of de gevolgen van de transitie van Libor, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *