Nieuws

Treasury-linQ adviseert bij renteswaps CHF 100mio. o.b.v. SARON i.p.v. CHF Libor

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 6 oktober 2021.

Voor een gewaardeerde buitenlandse relatie in vastgoed heeft Treasury-linQ geadviseerd bij een tweetal renteswaps van CHF 100mio. Relatie wenste het CHF renterisico af te dekken voor de looptijd van de financiering. Voor een percentage van de financiering had de bank tevens een “hedge requirement” gesteld.

Anders dan gebruikelijk tot nu toe hadden deze renteswaps niet 3-mnd CHF Libor als variabele rente, echter dit was 3-mnd Swiss Average Rate Overnight (SARON). Dit heeft alles te maken met de transitie van Libor naar andere referentierentes als gevolg van manipulatie door banken van Libor in het verleden en behoefte aan meer transparantie bij rentefixings.

Er is een wezenlijk verschil tussen CHF Libor en SARON. Bij het eerstgenoemde tarief, zoals bij alle Libor tarieven, werden deze bij renteswaps voorafgaand aan de variabele renteperiode vastgesteld. Hierdoor was reeds vooraf bekend wat de renteverrekening achteraf (in deze casus na 3 maanden) zou zijn. Bij 3-mnd compounded SARON is sprake van een zgn. “backward looking methode”, m.a.w. het gemiddelde tarief achteraf van de Overnight tarieven gedurende de 3-mnd periode.

De deadline voor transitie van CHF Libor naar SARON is eind 2021. Opmerkelijk is dat de liquiditeit bij SARON renteswaps inmiddels behoorlijk goed is. Dit geldt nog niet voor SARON Rentecaps, hoewel wordt verwacht dat dit snel zal gaan verbeteren mede met het oog op de a.s. deadline.

Aandachtspunten bij deze transacties:

 •   Asymmetrie referentierente financiering vs. referentierente renteswaps.
 •   In beide gevallen betreft het SARON, echter deze heeft in de financiering een floor van 0%.
 •   In de renteswap wordt een negatieve 3-mnd SARON (momenteel -0,75%) ontvangen en dus betaald.
 •   Reductie renteopslag financiering vanwege negatieve SARON voor geswapte gedeelte.
 •   Hedge documentatie: review Swiss Master Agreement (SMA).
 •   Review draft renteswap confirmaties voorafgaand aan transacties.
 •   Review document Financial Markets Infrastructure Act (FMIA).

Treasury-linQ heeft support geboden bij het gehele rentehedging traject inclusief de juridische aspecten. Indien u vragen heeft over dergelijke trajecten en/of de gevolgen van de transitie van Libor, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Treasury policy / Treasury statuut

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 5 oktober 2021.

Voor een gewaardeerde relatie / Vastgoedonderneming heeft Treasury-linQ onlangs een Treasury statuut vervaardigd. Vanuit de RvC van relatie werd de wens uitgesproken om beleid en richtlijnen te formuleren m.b.t. financiering, financieel risicobeheer, derivaten, verantwoordelijkheden, etc. Uitdrukkelijke wens van relatie was dat het niet een “papieren tijger” zou opleveren, maar dat er een duidelijke koppeling zou worden gemaakt naar de praktijk en operations.

Na diverse interviews en de inventarisatie van reeds bestaand(e) richtlijnen en beleid is het Treasury statuut opgesteld. In onze opzet bleken een aantal eyeopeners voor relatie te zitten die hebben bijgedragen aan het risicobewustzijn en de gewenste beheersing van risico’s.

Na indiening van ons concept ontvingen wij een dik compliment van relatie en haar RvC. Hier doen wij het voor!

Indien u interesse of vragen heeft over dit onderwerp dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen.

Zie onder een kort overzicht van de inhoud van een Treasury statuut/policy en de gewenste input:

Inhoud:

 •   Beleidskader
 •   Doelstelling, risk appetite, doelstelling per risicogebied
 •   Risicobeheer
 •   Financiële risico’s, financierbaarheid, rente, liquiditeit, tegenpartij
 •   Organisatie en verantwoordelijkheden
 •   Planning & control
 •   Jaarplan/mandatering/decharge/rapportage

Input:

 •   Beleidsstukken
 •   Statuten
 •   Risico handvest
 •   Organisatie
 •   P&C cyclus/kader
 •   Liquiditeitsprognose
 •   Jaarcijfers