Geen categorie

Treasury-linQ in Vastgoedjournaal over inverse rentestructuur en -curve

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 18 januari 2023.

Inverse rentestructuur biedt kansen voor vastgoedbelegger

Doordat beleggers vooruitlopen op een mogelijke recessie en de centrale banken hard op de rem zijn gaan staan om de inflatie in te dammen, is er een inverse rentestructuur ontstaan. Voor vastgoedbeleggers een mogelijkheid te profiteren van de lagere lange rente.

EUR renteswap curve, bron: Thomson Reuters Refinitiv 10 januari 2023.

Dat zegt Jan Rietveld van Treasury-linQ, een Finance & Treasury adviseur. Voor veel vastgoedondernemingen wordt actief rentemanagement steeds belangrijker sinds de Euro rente sinds begin 2022 een sterk opwaartse beweging laat zien. Een jaar geleden noteerde het driemaandse Euribor nog -0,57 procent en vandaag is dit 2,33 procent. Het 5-jaar tarief noteerde een jaar geleden nog 0,00 procent en vandaag is dit 2,85 procent. Een belangrijke rol hierbij speelt de inflatie ontwikkeling, de verwachting hierover en de rentepolitiek van de ECB. De ECB heeft haar depositorente inmiddels fors verhoogd en zij zal hier naar verwachting de komende maanden nog mee doorgaan.

Lange rente lager
Maar het zijn de rentes voor de korte termijnleningen die zijn gestegen. De rentes voor financieringen voor de lange termijn zijn nu juist lager dan de vergoedingen die worden geboden voor leningen met een korte looptijd. Dat is bijzonder. De EUR renteswap curve op 10 januari 2023 (zie boven) laat de huidige rentecurve zien vanaf een looptijd van 1 dag tot aan 50 jaar. Bij een normale rentestructuur laat de rentecurve een stijgende lijn zien waar de tarieven hoger zijn naarmate de looptijd langer is. Historisch gezien is hiervan meestal sprake. Bij de huidige rentecurve is dit het geval tot aan 2 jaar.

Nu is er sprake van een zogenaamde omgekeerde of inverse rentestructuur waar de tarieven lager worden naarmate de looptijd langer is. Financieringen met looptijden langer dan twee jaar hebben nu juist een lagere rente. Een dergelijke situatie doet zich doorgaans voor wanneer de centrale bank de officiële tarieven (korte rente) sterk heeft verhoogd en als beleggers naar zekerheid vluchten en lang(er) lopende obligaties kopen. Beleggers prijzen een recessieverwachting voor de korte termijn in waardoor financieringen met een korte looptijd minder trek zijn. Maar ze verwachten kennelijk dat de inflatie over twee jaar weer onder controle is, reden waarom obligaties met een looptijd langer dan twee jaar meer in trek zijn en de beleggers er dus een lagere vergoeding voor krijgen.

Recessie?
De vraag is natuurlijk of de huidige inverse rentecurve een voorspeller is van een op handen zijnde recessie. In de afgelopen 60 jaar bleek dit in de VS steeds het geval te zijn maar kon het wel één tot twee jaar duren voordat de recessie losbrak vanaf het ontstaan van de inverse curve. Maar in Europa was de inverse curve niet altijd een voorspeller van een recessie. Er zijn ook inverse rentestructuren geweest zonder dat er een recessie volgde.

‘Hoe dan ook,’ zegt Jan Rietveld, ‘een vastgoedonderneming kan met zijn financieringen inspelen op deze bijzondere situatie.

Jan Rietveld is oprichter en eigenaar van Treasury-linQ, een finance & treasury adviseur. Treasury-linQ adviseert en geeft treasury-support aan vastgoedondernemingen bij financiering en beheersing van renterisico

Het kan interessant zijn voor een vastgoedonderneming om de vervalkalender van financieringen in de gaten te houden en nu al actie te ondernemen op toekomstige vervalmomenten. Denk aan renteherziening, herfinanciering en toekomstige financieringen.’

Rietveld adviseert zijn relaties in vastgoed om van de lagere lange rente gebruik te maken door zich nu bijvoorbeeld in te dekken tegen een eventuele verdere rentestijging of gebruik te maken van de nu lagere forward rentetarieven. Dit kan met rente-instrumenten zoals renteswaps en rentecaps, maar deze mogelijkheden zijn er zeker ook bij de traditionele vastrentende leningen.

EUR forward rentes

EUR Hoofdsom: zonder aflossingen. EUR rente: per kwartaal o.b.v. maand juist / jaar 360 dagen:

Forward periode       Looptijd          Vaste rente

Geen                            3 jaar               3,00%

6 maanden                 3 jaar               2,97%

1 jaar                           3 jaar               2,80%

2 jaar                           3 jaar               2,62%

Forward periode       Looptijd          Vaste rente

Geen                            5 jaar               2,85%

6 maanden                 5 jaar               2,83%

1 jaar                           5 jaar               2,73%

2 jaar                           5 jaar                2,64%

Forward periode       Looptijd          Vaste rente

Geen                            7 jaar               2,81%

6 maanden                 7 jaar               2,80%

1 jaar                           7 jaar               2,74%

2 jaar                           7 jaar               2,71%

Bron: Thomson Reuters Refinitiv 10 januari 2023

Voor het artikel in Vastgoedjournaal (voor abonnees)

Rentecurve (deels invers) en forward rente

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 10 januari 2023.

Voor veel ondernemingen wordt actief rentemanagement steeds belangrijker sinds de EUR rente sinds begin 2022 een sterk opwaartse beweging laat zien. Een jaar geleden noteerde het 3-mnd Euribor nog -/- 0,57% en vandaag is dit 2,27%. Het 5-jaar tarief noteerde een jaar geleden nog 0,00% en vandaag is dit 2,85%. Een belangrijke rol hierbij speelt de inflatie ontwikkeling, de verwachting hieromtrent en de rentepolitiek van de ECB. De ECB heeft haar depositorente inmiddels fors verhoogd en zij zal hier naar verwachting de komende maanden nog mee doorgaan.

Rentecurve: rentestructuur invers of omgekeerd vanaf looptijd van 2 jaar

Bij een normale rentestructuur laat de rentecurve een stijgende lijn zien waar de tarieven hoger zijn naarmate de looptijd langer is. Bij de huidige rentecurve is dit het geval tot aan 2 jaar. Zoals u in onderstaande grafiek kunt zien is er vanaf een looptijd van 2 jaar tot aan 6 jaar een omgekeerde of inverse rentestructuur.  Op dit segment van de curve zijn veel ondernemingen actief mede ingegeven doordat financiers en banken veelal niet langer willen financieren.

Graag attenderen wij u op de huidige vorm van de rentecurve en daarbij behorende huidige tarieven voor de verschillende looptijden. Onderstaande grafiek van de rentecurve laat deze zien vanaf 1 dag tot aan 50 jaar. De meeste ondernemingen hebben te maken met een looptijd en horizon van maximaal 10 jaar.

Als gevolg hiervan liggen de zgn. forward rentes (toekomstige ingangsdatum) enigszins lager dan de spot rentes (directe ingangsdatum). Dit kan van belang zijn gelet op de vervalkalender van financieringen.

Wij attenderen u op de mogelijkheden om met actief rentemanagement uw renterisico’s te beheersen waarbij deze toekomstige momenten (renteherziening, herfinanciering, toekomstige financiering) reeds nu kunnen worden geadresseerd waardoor u enerzijds bent ingedekt tegen een verdere rentestijging en anderzijds gebruik kunt maken van de lagere forward rentetarieven. Dit kan met rente-instrumenten zoals renteswaps en rentecaps, maar deze mogelijkheden zijn er zeker ook bij de traditionele vastrentende leningen.

Indien u meer zou willen weten over de mogelijkheden voor uw onderneming neemt u dan contact met ons op voor eerste vrijblijvende afstemming.

EUR renteswap curve op 10 januari 2023.
5-jaar EUR renteswap grafiek en tarieven voor looptijden tot 10 jaar.

EUR forward rentes

EUR Hoofdsom: zonder aflossingen. EUR rente: per kwartaal o.b.v. maand juist / jaar 360 dagen:

Forward periode       Looptijd          Vaste rente

Geen                           3 jaar              3,00%

6 maanden                 3 jaar              2,97%

1 jaar                          3 jaar              2,80%

2 jaar                          3 jaar              2,62%

Forward periode       Looptijd          Vaste rente

Geen                           5 jaar              2,85%

6 maanden                 5 jaar              2,83%

1 jaar                          5 jaar              2,73%

2 jaar                          5 jaar              2,64%

Forward periode       Looptijd          Vaste rente

Geen                           7 jaar              2,81%

6 maanden                 7 jaar              2,80%

1 jaar                          7 jaar              2,74%

2 jaar                          7 jaar              2,71%

Hoe omgaan met valutarisico in 2023 en verder?

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 3 november 2022.

Hoe omgaan met valutarisico in 2023 en verder?

Geruime tijd is er in voorname valutaparen zoals EUR/USD en EUR/GBP betrekkelijk weinig volatiliteit geweest. Dat is in de loop van dit jaar wel veranderd met onder meer de ontwikkelingen in de energiemarkten, inflatie, (geo)politieke ontwikkelingen, de oorlog in Oekraïne en door het verschil in rentepolitiek en timing bij de diverse centrale banken.

Zie onder de grafieken van EUR/USD en EUR/GBP over de afgelopen 2 jaar

EUR/USD over afgelopen 2 jaar. Bron: Refinitiv.

 

EUR/GBP over afgelopen 2 jaar. Bron: Refinitiv.

Nu het einde van 2022 met rasse schreden nadert, zullen vele ondernemingen hun budget of calculatiekoers voor 2023 gaan bepalen of zij hebben dit reeds gedaan. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van het business model en welke factoren het valutarisico beïnvloeden.

Wij zien nogal eens bij ondernemingen dat het afdekken van het valutarisico ad-hoc plaatsvindt en dat er teveel onnodige transacties worden gedaan. Het is zeer belangrijk om allereerst het valutarisico adequaat te identificeren en vervolgens te kwantificeren en waarderen alvorens over te gaan tot afdekking ervan.

Ook willen wij het toegenomen belang van valutamanagement en cashmanagement benadrukken nu de rente van EUR en vreemde valuta aanzienlijk is gestegen. Met kortlopende valutaswap technieken kan het renteresultaat mogelijk aanzienlijk worden verbeterd.

Case: Export / onderneming met USD cash inflows

Veronderstel een onderneming die producten en/of diensten exporteert waarvoor de onderneming in de toekomst USD zal ontvangen. Indien er voor 2023 met een budget of calculatiekoers wordt gewerkt dan zal deze rond deze tijd worden bepaald of dit is inmiddels gedaan. De huidige EUR/USD koers is 0,9750 en de 3-mnd, 6-mnd, 9-mnd en 12-mnd termijnkoers is nu resp. 0,9825, 0,9890, 0,9950 en 1,0010. Uit de Reuters poll blijkt dat de consensus van alle verwachtingen van analisten medio 2023 een niveau van 1,04 of hoger zal zijn. Dit betreft het gemiddelde uit een groot aantal forecasts van economen van financiële instellingen.

Dit zou ervoor pleiten om het valutarisico tot op zekere hoogte met termijncontracten af te dekken waarmee de toekomstige EUR opbrengsten worden gefixeerd en veilig gesteld op basis van de huidige valutamarkt en koersniveaus. Nadeel is dat er een opportunity loss wordt geleden indien de EUR/USD koers tegen de verwachting in verder zal gaan dalen. Echter vanuit risicomanagement perspectief is het vooral belangrijk dat de EUR opbrengsten op basis van de vastgestelde budget en calculatiekoers worden gerealiseerd.

Case: Import / onderneming met USD cash outflows

Veronderstel een onderneming die producten en/of diensten importeert waarvoor de onderneming in de toekomst USD zal moeten betalen. Indien er voor 2023 met een budget of calculatiekoers wordt gewerkt dan zal deze rond deze tijd worden bepaald of dit is inmiddels gedaan. De huidige EUR/USD koers is 0,9750 en de 3-mnd, 6-mnd, 9-mnd en 12-mnd termijnkoers is nu resp. 0,9825, 0,9890, 0,9950 en 1,0010. Uit de Reuters poll blijkt dat de consensus van alle verwachtingen van analisten medio 2023 een niveau van 1,04 of hoger zal zijn. Dit betreft het gemiddelde uit een groot aantal forecasts van economen van financiële instellingen.

Dit zou ervoor pleiten om het valutarisico wellicht niet volledig met termijncontracten in te dekken aangezien er een opportunity loss wordt geleden indien de EUR/USD daadwerkelijk oploopt in 2023 volgens de consensus van verwachtingen. Het valutarisico open laten en niet afdekken zal niet raadzaam zijn. Een goed alternatief kan wellicht een afdekkingsstrategie met valutaoptie(s) zijn waarmee het koersrisico van een lagere EUR/USD koers wordt afgedekt, echter waarmee van een verwachte hogere EUR/USD koers wordt geprofiteerd. Hier staat een optiepremie tegenover welke afhankelijk is van onder meer looptijd, hoofdsom en uitoefenprijs. Wellicht dat de onderneming deze optiepremie mee kan nemen in de vast te stellen budget en calculatiekoers. Er zijn tevens afdekkingsstrategieën met valutaopties mogelijk waarbij de optiepremie (zelfs tot 0) kan worden gereduceerd. Bijkomend voordeel voor de onderneming kan blijken te zijn dat er een concurrentievoordeel ontstaat aangezien concurrenten de USD als functionele valuta hebben of omdat concurrenten anders hebben afgedekt en dat zij daardoor niet profiteren van een stijgende EUR/USD koers.

Treasury-linQ adviseert ondernemingen bij de analyse van het valutarisico en bij de beheersing hiervan gebruik makend van de meest geschikte technieken en instrumenten. Verder beschikt Treasury-linQ over de modellen waarmee marktconforme pricings en waarderingen kunnen worden gedaan. Indien u vragen heeft over de mogelijkheden neemt u dan contact met ons op.

Hoe houd ik als vastgoedonderneming greep op de rentecomponent?

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 13 oktober 2022.

Jan Rietveld

Als Finance & Treasury adviseur mogen wij inmiddels menig onderneming in het vastgoed van advies en Treasury support voorzien bij financiering en beheersing van renterisico. Gezien het belang van de rentecomponent voor ondernemingen in vastgoed delen wij graag onze recente ervaringen. Indien u meer zou willen weten over de mogelijkheden voor uw situatie neemt u dan contact met ons op via jan.rietveld@treasurylinq.com  of 06-30736804.

Renteontwikkeling

Begin 2022 noteerde het 3-mnd Euribor en 5-jaar renteswap tarief resp. minus 0,60% en 0,00%! Sindsdien zal de ongekende ontwikkeling hiervan u niet zijn ontgaan. De huidige rentetarieven zijn in historisch perspectief nog steeds lager dan een lang historisch gemiddelde, echter wij zien het rentebeeld wel gaandeweg steeds verder wijzigen. Inmiddels zijn genoemde tarieven in ruim 9 maanden opgelopen met resp. 1,90% en 3,00%! Dit onder invloed van de sterk opgelopen inflatie(verwachtingen) en door ECB renteverhogingen. Bij de volgende ECB meetings in oktober en december worden opnieuw renteverhogingen verwacht. Tot op zekere hoogte zijn deze marktverwachtingen reeds in de huidige rentes verwerkt. In de Euribor tarieven welke een korte looptijd hebben zal dit nog niet geheel het geval zijn. Wij verwachten dan ook dat 3-mnd Euribor (13 oktober jl. 1,36%) onder invloed van a.s. ECB verhogingen de komende maanden nog flink zal doorstijgen tot een niveau hoger dan 2%! Zie onder een grafiek van 3-mnd Euribor en de 5-jaar renteswap.

Bron: Refinitiv; Grafiek 3-mnd Euribor (paars) en 5-jaar renteswap (oranje) sinds begin van 2022.

Hoe houd ik als vastgoedonderneming greep op de rentecomponent?

Naast de effecten op waarderingen van vastgoed heeft de renteontwikkeling natuurlijk ook aanzienlijke gevolgen voor vastgoedfinancieringen en de (toekomstige) rentelasten. Het begint ons inziens met actief rentemanagement. De onderneming kan allereerst het renterisico inzichtelijk maken aan de hand van een financiering- en rentevervalkalender. Daarnaast zijn van belang de gewenste verhouding vaste rente vs. variabele rente, de gewenste hedge ratio (omvang als percentage van totale financieringsbehoefte), de hedge horizon (looptijd), spreiding van het renterisico.

Het renterisico kan worden beheerst met vastrentende financieringen, echter ook met rente-instrumenten, zoals renteswaps, rentecaps en swaptions. Met rente-instrumenten kan desgewenst met een “forward karakter” naadloos worden aangesloten op toekomstige data van herfinanciering en/of renteherziening. Hierdoor hoeft niet te worden afgewacht tot het moment in de toekomst.

Voor financieringen welke binnen afzienbare tijd geherfinancierd dienen te worden kan evt. reeds nu (deels) het renterisico worden afgedekt. Veronderstel bijv. een herfinanciering per 31 december 2023. Mogelijkheden zijn:

 • Het kopen van een Swaption met cash-settlement. Het betreft in dit voorbeeld een optie tot 31 december 2023 op bijv. een 5-jaar vaste rente. Indien de rente daalt dan zal de optie zonder waarde expireren, echter kan tegen de gedaalde marktrente worden geherfinancierd. Indien de rente stijgt dan wordt tegen de gestegen marktrente geherfinancierd, echter er vindt tevens een positieve cash-settlement plaats aangezien de Swaption in-the-money expireert;
 • Het sluiten van een forward start renteswap met als ingangsdatum 31 december 2023 en een looptijd van bijv. 5 jaar al dan niet met optional break voor de bank indien de bank nog geen commitment wil aangaan na de datum van herfinanciering. Mocht de herfinanciering bij de bank niet doorgaan dan vindt er op 31 december 2023 een voortijdige beëindiging van de renteswap (unwinding) plaats onder verrekening van marktwaarde. Indien de rente tussentijds is gestegen dan zal dit een positieve marktwaarde zijn, welke dient ter compensatie voor de “duurdere” herfinanciering elders. Indien de rente tussentijds is gedaald dan zal dit een negatieve marktwaarde zijn, maar hier staat tegenover dat elders op basis van de gedaalde marktrente kan worden geherfinancierd;
 • Vervroegd herfinancieren.

 Financiering en doorlooptijd bij banken

Indien de vastgoedonderneming kan kiezen uit meer dan 1 offerte kan bij deze hoge rente volatiliteit blijken dat de beste offerte op voorhand achteraf bij lange na niet de meest gunstige tariefstelling oplevert. Dit komt omdat de doorlooptijden bij banken nogal kunnen verschillen en het inkooptarief (funding) pas door de bank wordt bepaald bij formalisatie en ondertekening van de offerte. Hierdoor wordt een aanzienlijk marktrisico gelopen. Illustratief is de opwaartse rentebeweging sinds juli met ca. 2%! Met een 2-5 jaar rente van 3% en daar bovenop nog de kredietopslag van de bank komen voor vastgoedondernemingen kritische niveaus in zicht of deze zijn reeds bereikt. Hierdoor kan de renteontwikkeling tijdens de steeds langer wordende behandeling bij financiers een “deal breaker” worden.

Pre hedging met bijv. swaptions
Bij een aantal relaties kijken wij naar de mogelijkheid van pre hedging gebruik makend van bijv. swaptions waarmee bovengenoemd risico gedurende bijv. 2-3 maanden kan worden afgedekt. Hiermee wordt enerzijds een verder stijgende rente afgedekt en mocht de rente tussentijds dalen dan wordt hiervan geprofiteerd. Alternatief is een forward start renteswap al dan niet met een optional break.

 

 

Herstelkader rentederivaten: Geschillencommissie doet uitspraak in voordeel relatie in de zorg

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 2 juni 2022.

Herstelkader rentederivaten: Geschillencommissie doet uitspraak in voordeel relatie in de zorg.

Ruim 2 jaar geleden startten wij een opdracht voor  een tweetal Stichtingen in de zorg. De Stichtingen hebben als doel het voorzien in woonbehoefte van senioren en het verlenen van zorg. In 2007 werden door 1 van de Stichtingen een financiering en een daaraan gerelateerde renteswap bij de Bank afgesloten. Eind 2010 werd de financiering opgesplitst, zodat een deel overging naar de andere Stichting. De renteswap is destijds in z’n geheel “verhangen” naar de andere Stichting. Hier ontstond vanaf dat moment een zgn. overhedge in omvang. Meermaals werd door relatie bij de bank gereclameerd dat het niet correct was. Pas in de loop van 2014 werd de renteswap geherstructureerd en pro rata verdeeld over de 2 Stichtingen gelet op de omvang van de financieringen.

De Bank gaf in haar aanbieding uit hoofde van het Herstelkader rentederivaten geen vergoeding voor genoemde overhedge. Motivatie: er zou sprake zijn van zgn. bancaire nauwe verbondenheid tussen de 2 Stichtingen en pas in het laatste stadium nam de Bank het standpunt in dat er sprake zou zijn van een Groep. Voor ons en onze samenwerkingspartner op juridisch gebied waren er moverende redenen om de stelling van de Bank te betwisten. Dit resulteerde in een Bindend Advies aanvraag bij de Geschillencommissie. De uitspraak van de commissie is bindend naar beide partijen, Stichtingen en Bank.

Uitspraak Geschillencommissie:

De Bank heeft zich in zijn Zienswijze (subsidiair) op het standpunt gesteld dat sprake is van bancair nauwe verbondenheid tussen de Stichtingen. Gelet op voetnoot 22 bij paragraaf 3.3.2 van het Herstelkader zijn partijen bancair nauw verbonden (i) in het geval zij allen direct gebruik maken van de Variabelrentende Lening die door de betreffende Rentederivaten werd afgedekt of (ii) indien de Variabelrentende Lening strekt ten voordele van de gezamenlijke partijen, waarvan sprake is bij hoofdelijke aansprakelijkheid (niet zijnde een borgtocht).

De Commissie stelt vast dat van beide gevallen geen sprake is. De Bank heeft zich tijdens de mondelinge behandeling voor het eerst op het standpunt gesteld dat sprake zou zijn van een Groep in de zin van het Herstelkader, als gevolg waarvan de betreffende Lening volgens de Bank in het Aanbod aan de MKB-Klant dient te worden betrokken. De Bank heeft in dit verband gewezen op Q&A I.3, waarin staat dat het aan de Bank is om te beoordelen of, aan de hand van beschikbare documenten, met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld of sprake is van een Groep c.q. organisatorische verbondenheid waarna het aan de externe dossierbeoordelaar is om de beoordeling van de Bank te controleren.

De Commissie is van oordeel dat het beroep van de Bank op het Groeps-begrip ontijdig plaatsvond en bovendien onvoldoende onderbouwd is. De Bank heeft eerst op de mondelinge behandeling gesteld dat de Stichtingen tot dezelfde Groep zouden behoren. Daarvoor heeft de Bank beroep gedaan op bancair nauwe verbondenheid als rechtvaardiging voor het betrekken van de betreffende Lening in het Aanbod aan de MKB-Klant. Dit is te laat in het proces. De MKB-Klant heeft hiermee onvoldoende mogelijkheid gehad om zich voldoende gemotiveerd te verweren. Daarnaast is het in de ogen van de Commissie onjuist dat een (ruim) na het doen van het Aanbod ingenomen (cruciaal) standpunt, een rechtvaardiging zou vormen voor een wellicht in dat Aanbod gemaakte keuze. De Bank heeft haar standpunt dat sprake zou zijn van een Groep bovendien onvoldoende onderbouwd.

Update en ontwikkelingen vanuit de Treasury legal discipline

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 14 februari 2022.

Update en ontwikkelingen vanuit onze Treasury legal discipline:

 1. LIBOR transitie

Na het schandaal over de manipulatie van de LIBOR rates zijn er initiatieven ontplooid om een groot aantal rentetarieven te vervangen in zogenaamde “risk free rates” zoals ESTER in plaats van EONIA, maar voor leningen zijn toch vooral de LIBOR rates van belang.

Aangezien LIBOR vaak als basis rente tarief wordt gebruikt in leendocumentatie, al dan niet in LMA format, kan het nuttig zijn te beoordelen of de huidige afgesproken rente nog wel toepasselijk is voor de betreffende lening of dat er contact moet worden opgenomen met de uitlener, meestal een bank, om de rentevoet in overleg aan te passen. Ook moeten de gebruikte rentetarieven van eventuele CSA’s (zie hier onder) worden aangepast.

 1. Invloed CSA’s op pricing

Hoewel het voor partijen die onder EMIR gekwalificeerd zijn als NFC- of NFC+ (‘non financial counterparty’) niet verplicht is om een zogenaamde “Collateral Support Annex” (‘CSA’) af te sluiten naast hun ISDA derivatenovereenkomst, kan dit toch voordelen opleveren;

Gezien de extra zekerheid die partijen met een CSA krijgen, kan dit een positieve invloed hebben op de pricing van swaps, FX transacties en andere derivaten. Nadeel is dat partijen soms voor langere tijd (cash) collateral moeten gebruiken en dit geld dus niet alternatief aan kunnen wenden en het feit dat het afsluiten van een CSA tot meer administratief werk leidt. Voordeel voor NFC’s is wel dat ze kunnen afspreken de “mark to market” exposure van hun derivaten portefeuille niet dagelijks te monitoren, maar kunnen afspreken dit wekelijks of zelfs maandelijks te doen.

 1. Victory Group

Groot in het nieuws was de verkoop van het ABN Amro hoofdkantoor aan Victory  Group. Afgelopen november en december is Treasury-linQ nauw betrokken geweest bij het documenteren van de hedging arrangements van de lening voor de aankoop van dit prestigieuze project. Niet alleen is de ISDA documentatie beoordeeld en onderhandeld, ook is er goed gekeken naar de hedging paragraaf in de leendocumentatie. Een goede match tussen (looptijd) derivaat en inhoud leenovereenkomst is zeer belangrijk. Een prachtig resultaat voor de belangrijkste vastgoed deal van Nederland in jaren.

 1. Commodity

De stijging van de prijzen van grondstoffen heeft geleid tot een groter risico bij de handel in deze grondstoffen. Meer en meer kijken handelaren daarom naar hun risico’s bij hun handelsportefeuille. Het goed kijken naar EFET’s voor elektriciteit en gashandel hoort daar bij. Steeds vaker worden ook voor deze overeenkomsten CSA’s afgesloten om juridische en liquiditeitsrisico’s te managen.

Heeft u vragen over genoemde gebieden dan nodigen wij uit om contact met ons op te nemen.

Treasury-linQ adviseert Victory Group n.a.v. aankoop ABN AMRO hoofdkantoor

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 23 december 2021.

Treasury-linQ heeft Victory Group geadviseerd n.a.v. de aankoop van het ABN AMRO hoofdkantoor voor een bedrag van EUR 765 miljoen. Het betreft de grootste “single (office) asset” vastgoedtransactie ooit in Nederland.

Victory Group werkt in een consortium samen met G&S Vastgoed. Beide partijen hebben een goed trackrecord, samen én individueel. Dit maakte hen een betrouwbare partner voor de bank en de stad. ABN AMRO heeft bij de uitvraag en het selectieproces nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de gemeente Amsterdam met betrekking tot de toekomstige leefbaarheid en diversiteit van de Zuidas. Als toekomstig huurder van een deel van het herontwikkelde gebouw heeft de bank zelf aanvullende duurzaamheidseisen gesteld aan de plannen van de koper en aan het hergebruik van het kenmerkende circulaire paviljoen Circl.

Treasury-linQ heeft Victory Group geadviseerd op Treasury en juridisch gebied gerelateerd aan de financiering en juridische documentatie. Behalve rentehedging heeft Treasury-linQ Victory Group ook begeleid bij het documenteren van de hedging arrangements van de lening voor de aankoop van dit prestigieuze project. Niet alleen is de ISDA confirmatie beoordeeld en onderhandeld, ook is er goed gekeken naar de hedging paragraaf in de leendocumentatie. Een goede match tussen (looptijd) derivaat en inhoud leenovereenkomst is zeer belangrijk.

 

 

Gaat de lange EUR rente verder stijgen?

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum 3 november 2021..

Het is opvallend dat de lange (kapitaalmarkt)rente sinds een paar maanden stijgt onder invloed van oplopende energieprijzen en inflatie. Veel ondernemingen concentreren zich op de korte Euribor rente die nog steeds op ca. -0,50% ligt (3-maands) terwijl de eigenlijke horizon van de onderneming voor renterisico en –gevoeligheid ca. 5 jaar (of langer)  is. Wat we nu zien is dat de korte Euribor tarieven nog stabiel op ca. -0,50% liggen aangezien deze sterk worden beïnvloed door de officiële tarieven van de ECB. Dit zal naar verwachting ook nog wel even zo blijven. Zie onder de uitkomst van een Reuters poll onlangs onder economen m.b.t. ECB rentepolitiek.

Waar sommige ondernemingen zich niet (voldoende) van bewust zijn, is dat de langere (en de voor de onderneming wezenlijke) rente zich anders ontwikkelt dan de korte Euribor rente. Graag verwijzen wij naar bovenstaande grafiek met enerzijds het stabiele verloop van 3-mnd Euribor en anderzijds de  stijgende 4-jaars EUR rente.

Graag attenderen wij u op de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van de huidige historisch zeer lage tarieven en de onderneming tegen renterisico’s te beschermen gelet op de gewenst horizon voor afdekking hiervan. Dit geldt ook voor toekomstige investeringen en/of toekomstige vervalmomenten van bestaande financieringen.

Moraal van het verhaal: Hoewel sommige economen de oplopende lange rente en door de markt in geprijsde tarieven buitensporig vinden, zit het risico met name in een grotere inflatie onzekerheid voor de komende tijd. We weten dus niet hoe dit zal gaan ontwikkelen. Wat we wel weten is dat de huidige tarieven (historisch gezien) nog steeds zeer laag zijn, de kans op rentedaling kleiner lijkt te zijn dan een stijging en dat de onderneming nu kan anticiperen.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp en vrijblijvend de mogelijkheden voor uw situatie zou willen weten, dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen d.m.v. een e-mail naar info@treasurylinq.com of via 06-30736804.

Reuters poll

De Europese Centrale Bank (ECB) zal een van de laatste grote centrale banken zijn die de rente verhoogt na de COVID-19-pandemie, volgens een peiling van Reuters onder economen, die nog steeds zeggen dat het risico dat een renteverhoging eerder komt dan hun huidige voorspelling van 2024.

Hoewel de ECB heeft gezegd dat de recente inflatiestijging van voorbijgaande aard zal zijn en duidelijk heeft aangegeven dat het beleid niet zal worden verstrakt totdat het gemiddeld rond de 2%-doelstelling ligt, prijzen de financiële markten een verhoging later volgend jaar in.

“Onze basisprognose is dat de ECB tot 2024 on hold blijft staan, op basis van onze beoordeling is de inflatie inderdaad van voorbijgaande aard en de verwachting dat de ECB dit als zodanig zal blijven zien”, zegt Bas van Geffen, senior macrostrateeg bij Rabobank.

“Maar tegen de achtergrond van een grotere inflatieonzekerheid, leidt dit tot risico’s voor een eerdere stap. Dat gezegd hebbende, beschouwen we de huidige marktprijzen van een renteverhoging volgend jaar als buitensporig.”

De consensus van de Reuters-peiling van 18-21 oktober wees erop dat de rente tot eind 2023 niet zou worden verhoogd, maar bijna 90% van de economen die reageerden op een aanvullende vraag, 35 van de 40, zei dat het risico was dat deze eerder komt dan verwacht.

Bron: Reuters

 

Herstelkader rentederivaten: Geschillencommissie doet uitspraak in voordeel relatie

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 13 oktober 2021.

Treasury-linQ adviseert een relatie bij de beoordeling van de compensatie door de bank als uitvloeisel van het Herstelkader rentederivaten. Enige tijd geleden heeft relatie de aanbieding van de bank geaccepteerd, echter op een onderdeel werd gelijktijdig zgn. bindend advies aangevraagd bij de Geschillencommissie. De uitspraak door de Geschillencommissie is bindend voor zowel bank als relatie.

Korte beschrijving casus:

Er was initieel een renteswap afgesloten ter afdekking van een bepaalde lening. Naar verloop van tijd ontstond er een zgn. overhedge in looptijd. De bank wees relatie op het speculatieve karakter van een renteswap met negatieve waarde zonder onderliggende lening. De renteswap werd geherstructureerd naar een nieuwe renteswap met langere looptijd en fors hogere vaste rentecoupon ter financiering van de negatieve waarde van de oude renteswap. Hiervoor heeft de bank een andere nieuwe lening en de vaste kern van het Rekening Courant in aanmerking genomen. Relatie betoogde dat dit nooit werd beoogd om deze nieuwe lening en het Rekening Courant af te dekken.

Uitspraak Geschillencommissie:

Naar mening van de Commissie is door de Bank onvoldoende aangetoond dat het daadwerkelijk de bedoeling van de MKB-Klant was om de nieuwe lening en Rekening Courant af te dekken. De hoofdzakelijke reden om de Renteswap naar de nieuwe Renteswap  te herstructureren lijkt het financieren te zijn van de negatieve Marktwaarde van initiële Renteswap. Nu naar mening van de Commissie niet uit het dossier blijkt dat er een duidelijke wens aan de zijde van de MKB-Klant was om de nieuwe lening en Rekening Courant af te dekken, leidt dit tot de beslissing dat alle Netto Kasstromen onder het Rentederivaat volledig door de Bank vergoed moeten worden.

Relatie heeft er geruime tijd een slecht gevoel bij gehad en vond het voorstel met compensatie geen recht doen aan de geleden financiële schade. Reden voor relatie om Treasury-linQ bij te schakelen. Wij zijn verheugd om hierbij, na een lang traject, toegevoegde waarde te hebben geleverd en dat relatie het dossier kan gaan sluiten.

 

 

Treasury-linQ adviseert bij renteswaps CHF 100mio. o.b.v. SARON i.p.v. CHF Libor

by Treasury-linQ Treasury-linQ Geen reacties

Hilversum, 6 oktober 2021.

Voor een gewaardeerde buitenlandse relatie in vastgoed heeft Treasury-linQ geadviseerd bij een tweetal renteswaps van CHF 100mio. Relatie wenste het CHF renterisico af te dekken voor de looptijd van de financiering. Voor een percentage van de financiering had de bank tevens een “hedge requirement” gesteld.

Anders dan gebruikelijk tot nu toe hadden deze renteswaps niet 3-mnd CHF Libor als variabele rente, echter dit was 3-mnd Swiss Average Rate Overnight (SARON). Dit heeft alles te maken met de transitie van Libor naar andere referentierentes als gevolg van manipulatie door banken van Libor in het verleden en behoefte aan meer transparantie bij rentefixings.

Er is een wezenlijk verschil tussen CHF Libor en SARON. Bij het eerstgenoemde tarief, zoals bij alle Libor tarieven, werden deze bij renteswaps voorafgaand aan de variabele renteperiode vastgesteld. Hierdoor was reeds vooraf bekend wat de renteverrekening achteraf (in deze casus na 3 maanden) zou zijn. Bij 3-mnd compounded SARON is sprake van een zgn. “backward looking methode”, m.a.w. het gemiddelde tarief achteraf van de Overnight tarieven gedurende de 3-mnd periode.

De deadline voor transitie van CHF Libor naar SARON is eind 2021. Opmerkelijk is dat de liquiditeit bij SARON renteswaps inmiddels behoorlijk goed is. Dit geldt nog niet voor SARON Rentecaps, hoewel wordt verwacht dat dit snel zal gaan verbeteren mede met het oog op de a.s. deadline.

Aandachtspunten bij deze transacties:

 •   Asymmetrie referentierente financiering vs. referentierente renteswaps.
 •   In beide gevallen betreft het SARON, echter deze heeft in de financiering een floor van 0%.
 •   In de renteswap wordt een negatieve 3-mnd SARON (momenteel -0,75%) ontvangen en dus betaald.
 •   Reductie renteopslag financiering vanwege negatieve SARON voor geswapte gedeelte.
 •   Hedge documentatie: review Swiss Master Agreement (SMA).
 •   Review draft renteswap confirmaties voorafgaand aan transacties.
 •   Review document Financial Markets Infrastructure Act (FMIA).

Treasury-linQ heeft support geboden bij het gehele rentehedging traject inclusief de juridische aspecten. Indien u vragen heeft over dergelijke trajecten en/of de gevolgen van de transitie van Libor, neemt u dan gerust contact met ons op.